Календар за учебната 2022/2023

 

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022-2023 година

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Определени са датите за ваканциите, неучебните дни и началото и края на втори учебен срок по класове за учебната 2022-2023 година:

1. Начало и край на ваканциите:

 • 29.10.2022 г. – 01.11.2022г. – есенна ваканция
 • 24.12.2022 г. – 02.01.2023г. – коледна ваканция
 • 01.02.2023 г. – 05.02.2023г. – междусрочна ваканция
 • 08.04.2023 г. – 17.04.2023г. – пролетна ваканция
 • лятната ваканция започва след приключване на втория учебен срок посочен в т.4

2. Неучебни дни

 • 19.05.2023г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература
 • 23.05.2023г. – втори държавен зрелостен изпит
 • 25.05.2023г. – неучебен ден
 • 13.06.2023г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII клас
 • 16.06.2023г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII клас

3. Начало на втория учебен срок

 • 06.02.2023г.

4. Край на втория учебен срок

 • 31.05.2023г. – за І – III клас (14 учебни седмици)
 • 15.06.2023г. – за IV – VІ клас (16 учебни седмици)
 • 30.06.2023г. – VII  клас (18 учебни седмици)

 Пожелаваме успешно планиране и незабравимо споделяне на ваканциите с любимите ви хора!

 

от 29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна ваканция

 

от 24.12.2022 г. до  02.01.2023 г. вкл.

Великденска ваканция – Bulgarian SchoolУчебни дни през Април 2023 (календар)АПРИЛ