Дигитална раница

ДИГИТАЛНА РАНИЦА – ПГКПИ, гр. БургасПодкрепяме електронното обучение

Създадена е  електронна платформа, с помощта на която да се спомогне  решаването на предизвикателствата при неприсъствена форма на обучение, както и такива при присъствена или хибридна такава: