Работа с родители

РОДИТЕЛСКИ КЛУБ

  1. Светлана Радкова Рашкова
  2. Данаил Дянков Димитров
  3. Анка Ивелинова Иванова
  4. Геновева Стефанова Христова
  5. Севда Халимова Маринова
  6. Емилия Иванова Наскова
  7. Юлия Юлиянова Михайлова

Във връзка с изпълнение на плана за дейностите по Концепция за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите – „Модерни учители и родители – партньорство между училище и семейство“ ви предоставяме презентации:

  1. „Структура на семейството и ролята на родителите в училищния живот“ – разработена от ПГ „Св. Д. Солунски“, гр. Белослав

Структура на семейството и ролята на родителите в училищния живот

2. „Новото предизвикателство на COVID-19 пред семейството и училището“ – разработена от ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Приселци, община Аврен

COVID-19 новото предизвикателство

3. „Моите права и правата на другите“ – разработена от СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна

Моите права и правата на другите

4. „Модел „Групи за бърза комуникация: учител и ръководство; учители-родители; учители-ученици“ – разработен  от Трето  Основно  училище „Ангел  Кънчев“, гр.  Варна и Средно училище „Елин  Пелин“, гр. Варна

Модел „Групи за бърза комуникация“

5. Кариерно ориентиране: професии : „Сладкар“, „Граничен полицай“ и „Ветеринарен лекар“

Професия сладкар

Професия Граничен полицай

Професия Ветеринарен лекар

6. Видео клип „Готови ли сме за учебната година“ – за ученици от начален и прогимназиален етап – разработен от СУ „Христо Ботев“, с. Ветрино и ОбУ „Васил Левски“ с. Михалич