История

Начално училище     Първи сведения за създаване на училище в село Михалич датират от 1872 год. То се помещавало в одаята на дядо Димо Керчев и първи учител бил даскал Янчо от Върбица, Преславско. На следващата година той бил сменен от даскал Кузман Шиваров също от село Върбица, който бил същевременно и терзия.

Училище на 120 години – презентация

Начално училище „Васил Левски“ е основано през 1894 година. Училищната сграда е строена на два етапа. Първият през 1911 г.  с три класни стаи и една канцелария. През 1936 г. към сградата са пристроени още 4 класни стаи и от 1939 г. училището става основно.

През 1966 год. започва стоежа на новата сграда заедно с физкултурния салон и кабинета по трудово обучение. Тогава директор е бил Иван Петков.

През 1972 /1973 год. е изградена спортната площадка и двора на училището в сегашния му вид и оттогава училището премина на полуинтернатно обучение.

       Днес училището разполага с 11 класни стаи, дирекция, учителска стая, компютърен кабинет, физкултурен салон, столова и библиотека.

Последни публикации

Лекция „За ползата от образованието“

На 13 май 2022 година образователният медиатор Геновева Стефанова изнесе лекция „За ползата от образованието“ пред родители на ученици от начален и прогимназиален етап. Чрез презентация тя сподели добри практики от своята работа в условията на ОРЕС, а чрез видеоматариали за ролята на ромската жена в различни европейски държави представи различните гледни точки към проблема за ранните бракове и преждевременното напускане от образователната система у нас и в чужбина.

  1. Осма национална лидерска академия по толерантност Вашият коментар
  2. Благотворително събиране на капачки Вашият коментар
  3. 9 май – Ден на ученическо самоуправление Вашият коментар
  4. Пролетен спектакъл „Гласовете на цветята“ Вашият коментар
  5. Етичен кодекс на ученика Вашият коментар
  6. Съвместен урок по математика, география и информационни технологии Вашият коментар
  7. Световен ден на водата Вашият коментар
  8. Празник на мама в подготвителната група Вашият коментар
  9. ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК! Вашият коментар