План-прием 2022-2023 година

Прием подготвителна група

Списък записани ученици в подготвителна група

Заповед прием подготвителна група

Прием първи клас

Списък записани ученици в І клас

Заповед прием І клас

Прием пети клас

Списък записани ученици в V клас

Заповед прием V клас

Прием след 7 клас

Заповед за организацията на дейностите по план-прием след 3 етап на класиране

За учебната 2022/2023 година е планирана 1 паралелка – 26 ученици,

професия „Работник в растениевъдството“, специалност „Трайни насаждения“

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ:

  • НВО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА *x2,
  • НВО МАТЕМАТИКА x2,

ОЦЕНКИ от свидетелство за  основно образование

  • Български език и литература
  • Биология и здравно образование

План-прием VІІІ клас

График на дейностите по приемането на учениците

 Вид дейност Срок
Прием в VIII клас Прием в XI клас
Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 21 май 2022 г. 03 – 21 май 2022 г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. до 04 юли 2022 г. до 18 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2022 г. 19 – 20 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класира до 12 юли 2022 г. 21 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13 – 15 юли 2022 г. 22 – 25 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2022 г. 26 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21 – 22 юли 2022 г. 27 – 28 юли 2022 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2022 г. 29 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2022 г. 01 август 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2022 г. 02 август 2022 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01 – 02 август 2022 г. 03 – 04 август 2022 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2022 г. 05 август 2022 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора, до 10 септември 2022 г. до 10 септември 2022 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2022 г. вкл.