Прием на ученици в 8 клас за учебната 2023-2024 година

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че след IV класиране има:

За учебната 2023/2024 година е планирана 1 паралелка – 26 ученици, професия „Работник в растениевъдството“, специалност „Трайни насаждения“

Прием на ученици в 8 клас за учебната 2023-2024 година

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ:

  • НВО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА x2,
  • НВО МАТЕМАТИКА x2,

ОЦЕНКИ от свидетелство за  основно образование:

  • Български език и литература
  • Биология и здравно образование

Заповед за състава и задълженията на комисията по прием 8 клас за учебната 2023-2024 година

График на дейностите по приемането на учениците

Вид дейност Срок
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът. 22-30 май 2023 г., вкл.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Получаване на служебни бележки за полагане на изпити за проверка на способностите. До 09 юни 2023 г., вкл.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО До 09 юни 2023 г., вкл.
Провеждане на Национално външно оценяване:
  Български език и литература 13 юни 2023 г.,  начало 09:00 часа
  Математика 16 юни 2023 г., начало 09:00 часа
  Чужд език /по желание на ученика/ 14 юни 2023 г., начало 09:00 часа
Провеждане на изпити за проверка на способностите:
 – изобразително изкуство 20 юни 2023 г.
 – музика 21 юни 2023 г.
 – музика и физическо възпитание и спорт 21-22 юни 2023 г.
 – физическо възпитание и спорт 22-23 юни 2023 г.
Обявяване на резултатите от НВО. До 28 юни 2023 г., вкл.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. До 28 юни 2023 г., вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г. 05-07 юли 2023 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. До 12 юли 2023 г., вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 13-17 юли 2023 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. До 19 юли 2023 г., вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 20-24 юли 2023 г., вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 25 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 26 -27 юли 2023 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 31 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 01-02 август 2023 г., вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. До 04 август 2023 г., вкл.
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране. 07-08 август 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране. До 10 август 2023 г., вкл.
Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране. 11-14 август 2023 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране. До 16 август 2023 г., вкл.
Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране и записване. Определя се от директора на училището до 11 септември 2023 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. До 14 септември 2023 г., вкл.