14 март- международен ден на числото пи

Учениците от 6 група ЦДО отбелязаха международния ден на числото пи под наслов Happy PI day. Учениците се запознаха с историята и приложението на числото пи. Изработиха табло, пи гердани и гривни- всяка цифра от 1 до 9 в числото е с определен цвят, пи мартеници-червеният цвят отговаря на нечетна цифра, а белият на четна цифра. Организирана кулинарна изложба с изобразен пи самвол. Рисуваха по числото пи- пи град. Създадоха танц по числото пи. Слушаха музика създадена по числото пи.