Заповед за обучение в електронна среда

По заповед на министъра на образованието Красимир Вълчев № РД09-3610,31.12. 2020г в периода от 04.01.2021г. до 31.01.2021г. обучението на учениците от 5 до 12 клас записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

ЗАПОВЕД