Превенция за закрила на детето

Комисията по „Превенция за закрила на детето “ към ОУ „Св. Паисий Хилендарски „, представи презентация на тема: “ Не на тютюнопушенето“ пред учениците от 3-те и 4-те класове. Изготвени бяха и информационни табла с важни послания за опазване на живота и здравето на хората!