Училищни учебни планове

Училищни учебни планове за учебната 2023- 2024 година

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ДЕСЕТИ КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ДЕВЕТИ КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОСМИ КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СЕДМИ КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ШЕСТИ КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПЕТИ КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ТРЕТИ КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ВТОРИ КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПЪРВИ КЛАС


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022- 2023 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ДЕСЕТИ КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ДЕВЕТИ КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОСМИ КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СЕДМИ КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ШЕСТИ КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПЕТИ КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ТРЕТИ КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ВТОРИ КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПЪРВИ КЛАС


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021- 2022 ГОДИНА

PDF icon УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА ПЪРВИ КЛАС 2021-2022г.,

PDF icon УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ВТОРИ КЛАС 2021-2022г.;

PDF iconУЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ТРЕТИ КЛАС 2021-2022г.;

PDF iconУЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС 21-22г.;

PDF icon УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА ПЕТИ КЛАС 2021-2022г.;

PDF iconУЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ШЕСТИ КЛАС 2021-2022г.;

PDF icon УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН СЕДМИ КЛАС 2021-2022г.;

PDF icon УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ОСМИ КЛАС 2021-2022г.;

PDF icon УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ДЕВЕТИ КЛАС  2021-2022г.;

PDF iconУЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ДЕСЕТИ КЛАС  2021-2022г.

 

Училищни учебни планове  за  учебната 2020-2021година

Училищен учебен план за 1 клас
PDF icon   Училищен учебен план за 2 клас
PDF icon Училищен учебен план за 3 клас
PDF icon Училищен учебен план за 4клас
PDF icon  Училищен учебен план за 5 клас
PDF icon Училищен учебен план за 6 клас
PDF icon Училищен учебен план за 7 клас
PDF icon Училищен учебен план за 8 клас
PDF icon Училищен учебен план за 9 клас
PDF icon Училищен учебен план за 10 клас

Училищни учебни планове  за учебната 2019/2020 година

Училищен учебен план за 1 клас
Училищен учебен план за 2 клас
Училищен учебен план за 3 клас
Училищен учебен план за 4 клас
Училищен учебен план за 5 клас
Училищен учебен план за 6 клас
Училищен учебен план за 7 клас
Училищен учебен план за 8 клас
Училищен учебен план за 9 клас
Училищен учебен план за 10 клас

Училищни учебни планове  за учебната 2018/2019 година

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 1 клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2 клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 3 клас
Учебни планове 2015-2016-4kl.
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 5 клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 6 клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 7 клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 8клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 9 клас

Училищни учебни планове  за учебната 2017/2018 година

УУП 1 и 5 клас

УУП 2 клас

УУП 6 клас

УУП 8клас