Училищни учебни планове

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021- 2022 ГОДИНА

PDF icon УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА ПЪРВИ КЛАС 2021-2022г.,

PDF icon УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ВТОРИ КЛАС 2021-2022г.;

PDF iconУЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ТРЕТИ КЛАС 2021-2022г.;

PDF iconУЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС 21-22г.;

PDF icon УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА ПЕТИ КЛАС 2021-2022г.;

PDF iconУЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ШЕСТИ КЛАС 2021-2022г.;

PDF icon УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН СЕДМИ КЛАС 2021-2022г.;

PDF icon УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ОСМИ КЛАС 2021-2022г.;

PDF icon УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ДЕВЕТИ КЛАС  2021-2022г.;

PDF iconУЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ДЕСЕТИ КЛАС  2021-2022г.

 

Училищни учебни планове  за  учебната 2020-2021година

Училищен учебен план за 1 клас
PDF icon   Училищен учебен план за 2 клас
PDF icon Училищен учебен план за 3 клас
PDF icon Училищен учебен план за 4клас
PDF icon  Училищен учебен план за 5 клас
PDF icon Училищен учебен план за 6 клас
PDF icon Училищен учебен план за 7 клас
PDF icon Училищен учебен план за 8 клас
PDF icon Училищен учебен план за 9 клас
PDF icon Училищен учебен план за 10 клас

Училищни учебни планове  за учебната 2019/2020 година

Училищен учебен план за 1 клас
Училищен учебен план за 2 клас
Училищен учебен план за 3 клас
Училищен учебен план за 4 клас
Училищен учебен план за 5 клас
Училищен учебен план за 6 клас
Училищен учебен план за 7 клас
Училищен учебен план за 8 клас
Училищен учебен план за 9 клас
Училищен учебен план за 10 клас

Училищни учебни планове  за учебната 2018/2019 година

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 1 клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2 клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 3 клас
Учебни планове 2015-2016-4kl.
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 5 клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 6 клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 7 клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 8клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 9 клас

Училищни учебни планове  за учебната 2017/2018 година

УУП 1 и 5 клас

УУП 2 клас

УУП 6 клас

УУП 8клас