Училищни символи и ритуали

  • ЛОГО НА УЧИЛИЩЕТО

  • КЛЕТВА НА ВИПУСКА