Тестове по География

Он-лайн тестове

География и икономика VI клас

Тест 6 клас „Азия“
Тест 6 клас „Северна Америка“
Тест  6 клас „Южна Америка“

География и икономика VII клас

Тест 7 клас „Европа“;
Тест 7 клас „Природата на Балканския полуостров“;
Тест  7 клас  „Балкански полуостров“


Тестове 5-7 клас (континенти)

Африка
Тест 1: Географско положение, граници, големина и брегова линия на Африка
Тест 2: Релеф и полезни изкопаеми на Африка
Тест 3: Климат на Африка
Тест 4: Води на Африка
Тест 5: Природни зони на Африка
Тест 6: Население и политическа карта на Африка
Тест 7: Стопанство на Африка
Тест 8: Страни в Африка
Тест 9: Атлантически океан
Отговори на тестовете за Африка и Атлантически океанЮжна Америка
Тест 1: Географско положение, граници, големина и брегова линия на Южна Америка
Тест 2: Релеф и полезни изкопаеми на Южна Америка
Тест 3: Климат на Южна Америка
Тест 4: Води на Южна Америка
Тест 5: Природни зони на Южна Америка
Тест 6: Население и политическа карта на Южна Америка
Тест 7: Стопанство на Южна Америка
Тест 8: Страни в Южна Америка
Отговори на тестовете за Южна АмерикаСеверна Америка
Тест 1: Географско положение, граници, големина и брегова линия на Северна Америка
Тест 2: Релеф и полезни изкопаеми на Северна Америка
Тест 3: Климат на Северна Америка
Тест 4: Води на Северна Америка
Тест 5: Природни зони на Северна Америка
Тест 6: Население и политическа карта на Северна Америка
Тест 7: Стопанство на Северна Америка
Тест 8: Страни в Северна Америка
Тест 9: Северен ледовит (Арктичен) океан
Отговори на тестовете за Северна Америка и Северен ледовит океанАзия
Тест 1: Географско положение, граници, големина и брегова линия на Азия
Тест 2: Релеф и полезни изкопаеми на Азия
Тест 3: Климат на Азия
Тест 4: Води на Азия
Тест 5: Природни зони на Азия
Тест 6: Население  на Азия
Тест 7: Политическа карта на Азия
Тест 8: Стопанство на Азия
Тест 9: Страни в Източна и Южна Азия
Тест 10: Страни в Западна и Централна Азия
Тест 11: Индийски океан
Отговори на тестовете за АзияАвстралия
Тест 1: Географско положение, граници, големина и брегова линия на Австралия
Тест 2: Релеф и полезни изкопаеми на Австралия
Тест 3: Климат и води на Австралия
Тест 4: Природни зони на Австралия
Тест 5: Население на Австралийския съюз
Тест 6: Австралийски съюз – държавно устройство и стопанство
Тест 7: Тихи океан
Тест 8: Океания
Тест 9: Антарктида – географско положение и природа
Отговори на тестовете за Австралия, Океания и Антарктида