Съобщение

На 10.09.2018г. от 13.30 ч. в учителската стая на ОУ„Иван Вазов“ село Пашови ще се проведе редовно заседание на Обществения съвет към училището при следния  Дневен ред 1.Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2018/2019 г. 2. Други. С материалите за предстоящото заседание може да се запознаете от 01.  09. 2018г. в канцеларията на училището.

 

Публикувано в Обществен съвет. Постоянна връзка.