БЮДЖЕТ И ОТЧЕТИ


ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ

 

Отчет на  бюджет за 3 тримесечие към 30  септември 2021 г.
Отчет на  бюджет за 2 тримесечие м. юни 2021 г.
Отчет на бюджета за 1 тримесечие към 31 март 2021г.
Начален бюджет за 2021г. 

Публикациите в това меню за 2021 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование

Годишен финансов отчет 2020 г.
Отчет на бюджет за 3 тримесечие м. септември 2020 г.
Отчет на бюджет за 2 тримесечие м. юни 2020 г.
Отчет на бюджет за 1 тримесечие  м. март 2020 г.
Начален бюджет за 2020 г.

Публикациите в това меню за 2020 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование


Годишен финансов отчет към м.12. 2019 г.
Отчет на бюджет за 3 тримесечие м. септември 2019 г.
Отчет на бюджет за 2 тримесечие м. юни 2019 г.
Отчет на бюджет за първо тримесечие 2019 г.
Начален бюджет за 2019 г.

Публикациите в това меню за 2019 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование


Годишен финансов отчет към м.12. 2018 г.
Отчет на бюджет за 3 тримесечие м. септември 2018 г.
Отчет на бюджет за 2 тримесечие м. юни 2018 г.
Отчет на бюджет за 1 тримесечие 2018 г.
 Начален бюджет  за 2018 г.

Публикациите в това меню за 2018 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование .


Годишен финансов отчет към м.12. 2017 г.
Отчет на бюджет за 3 тримесечие м. септември 2017 г.
Отчет на бюджет за 2 тримесечие м. юни 2017 г.
Отчет на бюджет за 1 тримесечие 2017 г.
Бюджет 2017 г.