След Х клас

Препоръчителна литература за лятната ваканция след Х клас

Уважаеми ученици, представяме Ви списък с четива за лятото:

За 10. клас:

Иван Вазов – цикълът от оди „Епопея на забравените“ , одата „Левски“,

романът „Под игото“ ( главите „Гост“, „Новата молитва на Марка“, 

„Пиянството на един народ“)

Алеко Константинов – из романа „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“: „Бай Ганьо се върна от Европа“

Пенчо П. Славейков – философската поема „Cis moll“

Пейо Яворов – стихотворенията „Арменци“, „Две хубави очи“ и „В часа на синята мъгла“

Димчо Дебелянов – стихотворението „Да се завърнеш…“

Елин Пелин – повестта „Гераците“

Гео Милев – поемата „Септември

Христо Смирненски – поетичният цикъл „Зимни вечери“

Атанас Далчев – стихотворението „Повест“

Йордан Йовков – разказите „Албена“ и Индже“

Никола Вапцаров – стихотворението „Писмо“ ( „Ти помниш ли….“)

Димитър Димов – романът „Тютюн“ ( І и ХVІ глава от І част)

Николай Хайтов – разказът „Дърво без корен“

Йордан Радичков – разказът „Нежната спирала“

 

За 11. клас:

Димитър Талев – романът „Железният светилник”

Алеко Константинов – романът „Бай Ганьо“: „Бай Ганьо журналист“

Станислав Стратиев – пиесата „Балкански синдром“

Иван Вазов – одата „Паисий“ и стихотворенията „Новото гробище над Сливница“ и „При Рилския манастир“

Никола Вапцаров – стихотворението „История“

Йордан Радичков – романът „Ноев ковчег“ 

Христо Ботев – стихотворенията „Борба“ и „До моето първо либе“

Елин Пелин – разказът „Андрешко“

Христо Смирненски – „Приказка за стълбата“

Емилиян Станев – повестта „Крадецът на праскови“

Пейо Яворов – поемата „Градушка“

П. П. Славейков – лирическата миниатюра „Спи езерото“

 

За 12. клас:

Христо Смирненски – стихотворенията „Ний”, „Улицата”, „Йохан”, „Въглекопач”, „Да бъде ден”, „Юноша”, „Каменарче”, „Зимни вечери”, „Цветарка”, „Уличната  жена”, „Стария музикант” и „Босоногите деца”

Гео Милев – поемата „Септември”

Атанас Далчев – стихотворенията „Болница”, „Прозорец“, „Хижи”, „Старите моми”, „Повест”, „Стаята“, „Книгите”, „Дяволско”, „Метафизически сонет”, „Съдба”, „Любов”, „Камък”, „Молитва” и „Синеокото момче”; избрани фрагменти

Елисавета Багряна – стихосбирката „Вечната и святата”: стихотворенията „Кукувица“, „Потомка“, „Стихии“, „Вечната“

Йордан Йовков – сборникът „Старопланински легенди”: разказите „Индже“, „Шибил“, „През чумавото“; разказите „Белите рози”, „Последна радост”, „Песента на колелетата”, „Серафим”, „Женско сърце”, „Другоселец”, „Албена“ и „Вълкадин говори с Бога”

Никола Вапцаров – стихосбирката „Моторни песни”; стихотворенията „Пролет”,  „Завод“, „Сън“, „Епоха”, „Хроника”, „История”, „Кино”, „Прощално” и „Борбата е  безмилостно жестока”

Димитър Димов – романът „Тютюн”

Димитър Талев – романът „Железният светилник”