„Рожден ден на числото Пи“.

На 14 март светът отбелязва един от най-необичайните празници – Денят на числото Пи. Числото е известно в продължение на около 4000 години, но започва да се нарича с гръцката буква през 1700 г..
Денят на числото Пи за първи път е отбелязан през 1988 г. от физикът Лари Шоу се отбелязва деня на числото „Пи“ и рождението на Айнщайн.
Учениците ЦО – прогимназиален етап от ОбУ „Иван Вазов“изготвиха табло и макети, с приложението на константата.
В часовете за Занимания по интереси, учениците ни представиха презентации и рецитираха цифрите на числото.

Публикувано в актуално, празници. Постоянна връзка.