Предварителни обявления

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови  >>>