Прием в първи

PDF iconобразец на  заявление за 1 клас

 ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ  КЛАС
В ОБ.У „ИВАН ВАЗОВ”  СЕЛО ПАШОВИ
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Необходими документи за записване в първи клас:

 1. Заявление за прием /записване/ – /по образец на училището /;
 2. Удостоверение за задължително предучилищно образование – оригинал.
 3. Удостоверение за раждане /оригинал за сверяване/.
 4. Лична амбулаторна карта на детето.
 5. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт и СОП;
 6. Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето.
 7. Лична карта на един от родителите за сверка
 8. Декларация за съгласие за работа с лични данни.
 9. Анкета за избор на избираеми/ факултативни часове:
  Анкета 1 клас

ЗАПИСВАНЕ:  

Работно време на комисията по приема на документи:  08:00 – 16:00 часа всеки работен ден в сградата на училището.

Списъците с класираните ученици ще се изнасят на информационното табло във фоайето на  сградата.


ГРАФИК  НА ДЕЙНОСТИТЕ:

 1. Подаване на документите за прием и записване до  31.05.2023г.;
 2. Обявяване на списъците със класираните ученици       – 04.06.2023г  – 17.00ч.;
 3. Записване на децата в Първи клас  до 11.06.2023г.
 4. Обявяване на свободните  места след първото класиране  – 14.06.2023г.– 17.30 ч.;
 5. Попълване на свободните места  до 18.06.2023г./17.30ч.
 6. Обявяване на свободните места след второ класиране до 17.30 ч. /21.06.2023г. 
 7. Попълване на свободни места след второ класиране –  до началото на учебната година.

———————————————————-