Прием в първи

PDF iconобразец на  заявление за 1 клас

 ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ  КЛАС
В ОБ.У „ИВАН ВАЗОВ”  СЕЛО ПАШОВИ
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Необходими документи за записване в първи клас:

 1. Заявление за прием /записване/ – /по образец на училището /;
 2. Удостоверение за задължително предучилищно образование – оригинал.
 3. Удостоверение за раждане /оригинал за сверяване/.
 4. Лична амбулаторна карта на детето.
 5. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт и СОП;
 6. Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето.
 7. Лична карта на един от родителите за сверка.
 8. Анкета за избор на избираеми/ факултативни часове: Анкета 1 клас

График:

Критерии:
 1. Завършена подготвителна група;
 2. Деца от многодетни семейства;
 3. Наличие на  деца от семейството, обучаващи се в училището;
 4. Деца- сираци;
 5. Деца със СОП;
 6. Декларация за съгласие за работа с лични данни.

ЗАПИСВАНЕ:  

Работно време на комисията по приема на документи:  08:00 – 16:00 часа всеки работен ден в сградата на училището.

Списъците с класираните ученици ще се изнасят на информационното табло във фоайето на  сградата.


ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Заповед за графика на дейностите за прием на учениците в Първи клас в общинските училища в община Велинград за учебната 2022-2023 година. 

Необходими документи за записване в първи  и пети клас:

 1. Заявление за прием /записване/ – /по образец на училището /;
 2. Удостоверение за задължително предучилищно образование – оригинал.
 3. Удостоверение за раждане /оригинал за сверяване/.
 4. Лична амбулаторна карта на детето.
 5. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт и СОП;
 6. Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето.
 7. Лична карта на един от родителите за сверка.

Критерии:

 1. Завършена подготвителна група;
 2. Свидетелство за завършен начален етап за учениците завършили четвърти клас;
 3. Деца от многодетни семейства;
 4. Наличие на  деца от семейството, обучаващи се в училището;
 5. Деца- сираци;
 6. Деца със СОП;
 7. Декларация за съгласие за раббота с лични данни.

ГРАФИК :

 1. Подаване на документите за прием и записване до  31.05.2022г.;
 2. Обявяване на списъците със класираните ученици       – 04.06.2021г  – 17.00ч.;
 3. Записване на децата в Първи клас  до 11.06.2022г.
 4. Обявяване на свободните  места след първото класиране  – 14.06.2022г.– 17.30 ч.;
 5. Попълване на свободните места  до 18.06.2022г./17.30ч.
 6. Обявяване на свободните места след второ класиране до 17.30 ч. /21.06.2022г. 
 7. Попълване на свободни места след второ класиране –  до началото на учебната година.

ЗАПИСВАНЕ :  Работно време на комисията по приема на документи:  09:00 – 17:00 часа всеки работен ден в в сградата на училището.

Списъците с класираните ученици ще се изнасят на информационното табло във фоайето на  сградата.

–––––––––––––––––––-

 ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ  И ПЕТИ КЛАС В ОБ.У „ИВАН ВАЗОВ”  СЕЛО ПАШОВИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Заповед за графика на дейностите за прием на учениците в Първи клас в общинските училища в община Велинград за учебната 2021-2022 година. 

Необходими документи за записване в първи  и пети клас:

 1. Заявление за прием /записване/ – /по образец на училището /.PDF icon образец на  заявление за 1 клас
  PDF icon образец на  заявление за 5 клас
 2. Удостоверение за задължително предучилищно образование – оригинал.
 3. Удостоверение за раждане /оригинал за сверяване/.
 4. Лична амбулаторна карта на детето.
 5. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт и СОП.
 6. Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето.
 7. Лична карта на един от родителите за сверка.

Критерии:

 1. Завършена подготвителна група;
 2. Свидетелство за завършен начален етап за учениците завършили четвърти клас;
 3. Деца от многодетни семейства;
 4. Наличие на  деца от семейството, обучаващи се в училището;
 5. Деца- сираци;
 6. Деца със СОП;
 7. Декларация за съгласие за раббота с лични данни.

ГРАФИК :

 1. Подаване на документите за прием и записване до  31.05.2021г.;
 2. Обявяване на списъците със класираните ученици       – 04.06.2021г  – 17.00ч.;
 3. Записване на децата в Първи клас  до 11.06.2021г.
 4. Обявяване на свободните  места след първото класиране  – 14.06.2021г.– 17.30 ч.;
 5. Попълване на свободните места  до 18.06.2021г./17.30ч.
 6. Обявяване на свободните места след второ класиране до 17.30 ч. /21.06.2021г. 
 7. Попълване на свободни места след второ класиране –  до началото на учебната година.ЗАПИСВАНЕ :  Работно време на комисията по приема на документи:  09:00 – 17:00 часа всеки работен ден в в сградата на училището.

Списъците с класираните ученици ще се изнасят на информационното табло във фоайето на  сградата.