Profile

ИНФОРМАЦИЯ


Относно приема на ученици след завършен седми клас за учебната 2023/2024 година в Обединено училище „Иван Вазов“ с. Пашови

Мисията на училището ни е формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Стремим се към изграждане на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Училището ни предлага  обучение за ученици след 7 клас, както следва:
1 паралелка26 ученици
Профил „ПРИРОДНИ НАУКИ”/Без интензивно и без разширено изучаване –  ЧЕ: /,
Профилиращи предмети:
Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
II. Условия за кандидатстване
1. Учениците да са успешно завършили основно образование в годината на кандидатстване.
2. Учениците да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

 График на дейностите по приемането на ученици 

до 02 .07.2023 г.- Обявяване на резултатите от НВО-7 клас;
05 – 07.07.2023г. –Подаване на документи 
до 13 юли 2023 г. – Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на  класиране;
до 16 юли 2023 г.- Записване на приетите ученици на първи етап на класиране  или подаване на заявление за участие във втори етап на  класиране;
до 20 юли 2023 г.- Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на  класиране 
до 22 юли 2023 г.-Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 
23 юли 2023 г.- Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места  след втори етап на класиране
26 – 27 юли 2023 г.Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
29 юли 2023 г. – Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на  класиране 
30 юли 2023 г.- Записване на приетите ученици на трети етап на класиране ;
до 02 август 2023 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места  след трети етап на класиране;
до 14 септември 2023 г. вкл. определя се от директора– Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и  записване на 8 кл
до 14 септември 2023 г. вкл. – Утвърждаване на осъществения държавен план-прием в 8клас

Записването на приетите ученици се извършва в Об.У „Иван Вазов “ село Пашови

нагоре