План -прием

Прием на ученици в Осми клас  – ВИЖ


Прием на ученици в Първи и Пети клас   – ВИЖ


Прием в подготвителна група /ПДГ/   – ВИЖ