ПЛАН-ПРИЕМ

Свободни места по класове–Виж;

Прием в Първи класВиж;

Прием в Осми класВиж

Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови осигурява задълбочена базисна подготовка на ученици в начален, прогимназиален и първи  гимназиален етап на обучение според държавните образователни изисквания и стандарти, в духа на демократичните ценности на Европейския съюз и
приема ученици за учебната  за:

 • Първи клас 
 • Втори клас
 • Трети клас
 • Четвърти клас
 • Пети клас
 • Шести клас
 • Седми клас
 • Осми клас 
 • Девети клас
 • Десети клас
  Профил: „Природни науки“ без интензивно и без разширено изучаване на чужд език и с профилиращи предмети:
  – Биология и здравно образование
  – Химия и опазване на околната среда

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:           

 • * Целодневна организация на учебния ден  за учениците от I до VII кл.;
  * Участие на учениците в разнообразни училищни, регионални и национални конкурси, олимпиади, състезания, празници  и работа по национални програми и проекти.

УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА С:

* просторни, добре оборудвани класни стаи;

* компютърни зали;

* парково пространство, спортна площадка и детска площадка;

* компютърна, мултимедийна, аудио и видео техника;

* библиотека;

* Интернет;

* отопление

*  автобус за  пътуващите ученици;

Прикачени документи