Дейности по проект „Твоя час“

 tvojat-chas-01-1


           2017/2018

     Дейности по интереси  през учебната 2017 / 2018

1.Волейбол

2.Народни песни и танци

 Дейности за обучителни трудности през учебната 2017 / 2018

1. НВО по Математика

 2. Информационни технологии

3. Клуб “Човекът и природата”

4. Подготовка за НВО по БЕЛ
2016/2017

За учебната 2016/2017г. в ОУ „Иван Вазов“ са сформирани 4 групи дейности:
Дейности за преодоляване на обучителни затруднения: 
⇒  „Математика „–  ръководител: Атидже Ходжова,  Цел на групата: Стимулиране на творческото, логическото, конструктивното и нестандартното мислене на учениците.   Очаквани резултати: Задълбочаване на усвоените знания в часовете за задължителна подготовка по математика от ученици, които имат интерес към математиката и формиране на мотивация за участие в математически състезания.
♦ Дейности по интереси: 
⇒ Театрално студио „– ръководител: Надка Кирова, Цел  на групата –  събуждане на траен интерес към худ. л-ра-основа за възпитанието на човека чрез запознаване с различни произведения,работа с тях,създаване на сценарии по тях и сценична изява. Очаквани резултати: Придобиване поведенчески механизми за импровизация, правоговор, упражнения за внимание.Придобиване способности за убеждаване, работа с партньор, работа в екип, поведение на тялото, работа с текст.
„Народни песни и танци“ –  ръководител: Юсуф Моллов, Цел  на групата: Възпитаване на учениците в духа на толерантност, търпимост и уважение към културата на другите етноси . Очаквани резултати:  Децата да осъзнават и ценят автентичният фолклор във съвременната българска музика.                                                                                                      ⇒ Туристическо ориентиране – ръководител: Мустафа Ходжов, на детския организъм и изживяване на неповторими емоции. Спортувайки да се предотврати детската неподвижност,затлъстяването и детския диабет. Очаквани резултати: Имат мотивацията за участие в часовете по ФВС и придобиване на увереност в собствените сили и възможности.