НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ -Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“

Нови ученически шкафчета обновиха интериора на Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови. Придобивката е по Национална програма „ Осигуряване на съвременна образователна среда“ , модул „Осигуряване на ученически шкафчета“. Закупуването на шкафчета е една от мерките, които се предприемат за омекотяване на ученическите раници. Целта е учениците да съхраняват  в тях учебниците , учебните комплекти, помагалата и други материали, необходими за образователния процес, екипи за физическо възпитание и лични вещи.