Подкрепа на целодневно обучение – прогимназиален етап