НП „Ученически олимпиади и състезания“-2019г.

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в
ученическите олимпиади“
Бенефициенти са всички български училища, чиито ученици през учебната 2018/
2019 година са участвали в националния кръг на олимпиадите по български език и
литература, английски език, немски език, френски език, испански език, италиански
език, руски език, математика, информатика, информационни технологии,
математическа лингвистика, философия, история и цивилизация, география и
икономика, гражданско образование, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и техническо чертане, както и на
интердисциплинарната олимпиада за начален етап на образование.

Финансират се дейности, свързани с:
провеждане на допълнителна работа с ученици за подготовка за олимпиади;
– осигуряване на условия за участие на ученици в националния кръг на
олимпиадите по български език и литература, английски език, немски език, френски
език, испански език, италиански език, руски език, математика, информатика,
информационни технологии, математическа лингвистика, философия, история и
цивилизация, география и икономика, гражданско образование, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и техническо чертане, както и на интердисциплинарната олимпиада за начален етап на образование; администриране на дейностите, свързани с обучението на ученици и участието на учители и ученици в национални олимпиади и състезания.
Критерий за включване на училището в модула е наличие на един или повече
ученици, участвали в националните кръгове на олимпиадите през учебната 2018–2019 година, наличие на лауреати на национални олимпиади през учебната 2018 – 2019 година и/или медалисти от международните олимпиади и балканиади през 2018 година.