Откриване на стаята за занимания по интереси по Национална програма в ОбУ „Иван Вазов“ село Пашови

В  Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови, днес се състоя тържествено откриване на стаята за занимания по интереси. Тя е оборудвана със средства по  НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“  Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ за начален етап в размер на 10 000 лв.

Още 1000 лв. са осигурени от бюджета на учебното заведение за закупуване на камина за отопление на стаята  и други довършителни работи. Проектът е разработен от екип:  Директора на уилището и  учители на учебното заведение.

На откриването присъстваха експертите на МОН – Зайнеп Ходжа и Анелия Томова, зам. кмета на община Велинград, Директора на ОбУ „Иван Вазов“ село Пашови, Идрис Пашалиев – общински съветник и учител в училището и учителите от ЦО.

Учениците изнесоха програма, която вклюваше позрави и стихчета на английски език,  местни песни и танци и др.

 

Закупеното по проекта обзавеждане и оборудване изключително много зарадва събралите се ученици от начален етап, които споделиха, че тази стая за тях е като някакъв сън. Със средствата по проекта освен разнообразния и голям брой конструктори, дидактични игри, бои, скицници, обръчи и др. игри, за заниманията на учениците са закупени тълковни и правописни речници, речници на чуждите думи в българския език и много художествена литература.

Публикувано в МТБ, Национални програми и проекти, празници. Постоянна връзка.