ИНИЦИАТИВИ ЗА ПЪРВИ НОЕМВРИ

И през тази учебна година, по повод Деня на народните будители, се проведоха различни мероприятия. Ученици от Началния етап рецитираха стихове за будителите, а учениците от прогимназията  се срещнаха с Пайсии Хилендарски и зададоха въпросите си към него. Един по-различен прочит на празника. Най-големите – учениците от първи гимназиален етап пък сътвориха сценка за съвременния народен будител.На всички информационни табла в училище  бяха закачени  портрети на будители .

Публикувано в актуално, празници. Постоянна връзка.