Ученически съвет

Ученическият съвет на ОБУ „Иван Вазов“  село Пашови

ИНИЦИАТИВИ / ДЕЙНОСТИ -ВИЖ


⇒Устав и правилник на Ученическия съвен на Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови

Учителски екип за подпомагане ученическия съвет

График на дежурствата в училището 

Училищният ученически съвет (УУС) е създаден през 2016/2017 учебна година.
Той осъществява връзката между ученици, учители и родители. Чрез него учениците дават гласност на проблемите си, стимулират своите връстници да се ангажират с различни дейности и по този начин да участват в училищния и обществения живот. Работата на Ученическия съвет се подпомага от Директора на учебното заведение и комисия от Педагогически специалисти избрана на ПС.
Ученическият съвет има  и представителни функции – представя ученическата общност на ОБУ „Иван Вазов“ село Пашови пред други институции. Организира вътрешноучилищни изяви,  инициативи, конкурси и състезания.През всяка нова учебна година се прави избор на членовете, председател, заместник-председатели, сетретар и касиер на УУС. Изготвя се календар на дейностите за учебната година. Представителите на Ученическия съвет подготвят  свои изяви, посветени на важни дати като:   патроннен празник на училището; Ден на народните будители; Международен ден на толерантността; Световен ден на прегръдката; Световен ден  на думата „благодаря“; Световен ден на усмивката; Ден на розовата фланелка; Ден на Европа; Ден на българската просвета и славянската писменост; Участие в различни благотворителни инициативи.Ученическия съвет иниции конкурс „Клас на годината“. Изготвени са критерии, по които се осъществява изборът,  те включват: успеваемост на класа; постижения в олимпиади, конкурси, състезания, спорт; участие в извънкласни дейности; включване в творчески изяви и проекти; дисциплина; опазване на училищното имущество; неизвинени отсъствия; наложени санкции от директора и ПС.
Участието в Ученическия съвет дава възможност на всеки ученик да показва и развива своите способности, да се чувства по-уверен и ангажиран с училищния живот.

Учебна 2023-2024 година

Състав  на ученическия съвет/ парламент/ за учебната 2023/2024година

  • Председател – Авка  Зельонина-9 клас
  • Заместник председател – Салихе Мърцева -9 клас
  • Секретар  – Мустафа Кандьов от 6 клас

Членове: 
Авка Болут– 10 клас;
Джемиле Кандьова- 10 клас;
Сабрие Юсеин- 7 клас;
Фатиме Сунай – 7 клак;
Авка Льотина- 8 клас;

⇒ Заповед за Комисия за подпомагане дейността  на  УС

ИНИЦИАТИВИ / ДЕЙНОСТИ

Ден на числото “пи” в Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови.

149 години от гибелта на Васил Левски

Обединено училище „ Иван Вазов “ отбеляза 149 години от гибелта на Васил Левски

Инициативи за Деня на Благодарността:

17.02.2022година -Световен ден на добротата

Коледно новогодишно тържество

С коледно-новогодишно настроение

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

Благотворителен базар в Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови

ИНИЦИАТИВА:

ПОКАНА ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

„Съвременен будител”

„Съвременен будител”
Дейности

Тържествено честване на 143-та годишнина от Освобождението на България;

148 години от обесването на Васил Левски;

1-ви ноември – Денят на народните будители

НАГОРЕ