Ученически съвет

Ученическият съвет на ОБУ „Иван Вазов“  село Пашови

ИНИЦИАТИВИ / ДЕЙНОСТИ -ВИЖ


⇒Устав и правилник на Ученическия съвен на Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови

Учителски екип за подпомагане ученическия съвет

График на дежурствата в училището 

Училищният ученически съвет (УУС) е създаден през 2016/2017 учебна година.
Той осъществява връзката между ученици, учители и родители. Чрез него учениците дават гласност на проблемите си, стимулират своите връстници да се ангажират с различни дейности и по този начин да участват в училищния и обществения живот. Работата на Ученическия съвет се подпомага от Директора на учебното заведение и комисия от Педагогически специалисти избрана на ПС.
Ученическият съвет има  и представителни функции – представя ученическата общност на ОБУ „Иван Вазов“ село Пашови пред други институции. Организира вътрешноучилищни изяви,  инициативи, конкурси и състезания.През всяка нова учебна година се прави избор на членовете, председател, заместник-председатели, сетретар и касиер на УУС. Изготвя се календар на дейностите за учебната година. Представителите на Ученическия съвет подготвят  свои изяви, посветени на важни дати като:   патроннен празник на училището; Ден на народните будители; Международен ден на толерантността; Световен ден на прегръдката; Световен ден  на думата „благодаря“; Световен ден на усмивката; Ден на розовата фланелка; Ден на Европа; Ден на българската просвета и славянската писменост; Участие в различни благотворителни инициативи.Ученическия съвет иниции конкурс „Клас на годината“. Изготвени са критерии, по които се осъществява изборът,  те включват: успеваемост на класа; постижения в олимпиади, конкурси, състезания, спорт; участие в извънкласни дейности; включване в творчески изяви и проекти; дисциплина; опазване на училищното имущество; неизвинени отсъствия; наложени санкции от директора и ПС.
Участието в Ученическия съвет дава възможност на всеки ученик да показва и развива своите способности, да се чувства по-уверен и ангажиран с училищния живот.

Учебна 2022-2023 година

Състав  на ученическия съвет/ парламент/ за учебната 2022/2023година

 • Председател – Салихе Мърцева от 8„а“ клас
 • Заместник председател – Азис Муса  от 10 „а“ клас
 • Секретар  – Хава  Марьок от 7 „а“ клас

Членове: 
Неджибе Салих- 8  клас;
Муса Муса– 10 клас;
Лефка Алимустафа – 9 клас;
Сабрие Юсеин- 6клас;
Фатиме Сунай – 6 клак;
Авка Льотина-7 клас;
Фатиме Али-5 клас;
Фатима  Ал-Сабаг – 9 клас;
Мустафа Кандьов -5 клас.


Учебна 2021-2022 година

⇒ Заповед за Комисия за подпомагане дейността  на  УС  през учебната 2021-2022година;

Състав  на ученическия съвет/ парламент/ за учебната 2021/2022 година

 • Председател – Люнка Горумова от 9 „а“ клас
 • Заместник председател – Салихе Мърцева от 7 „а“ клас
 • Секретар  – Айше Халил от 7 „а“ клас

Членове: 
Фатмина Трончева-10 клас;
Емине Крантева– 8 клас;
Мехмед Моллов- 8 клас;
Сабрие Юсеин- 5 клас;
Емине Бандьо – 5 клак;
Авка Льотина-6 клас;
Фатиме Али-6 клас;
Мусаб Селим -4клас;
Мустафа Муса-4 клас.

ИНИЦИАТИВИ / ДЕЙНОСТИ

Ден на числото „пи“ в Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови.

149 години от гибелта на Васил Левски

Обединено училище „ Иван Вазов “ отбеляза 149 години от гибелта на Васил Левски

Инициативи за Деня на Благодарността:

17.02.2022година -Световен ден на добротата

Коледно новогодишно тържество

С коледно-новогодишно настроение

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

Благотворителен базар в Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови

ИНИЦИАТИВА:

ПОКАНА ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

„Съвременен будител”

„Съвременен будител“
Учебна 2020- 2021 година

Състав на ученическия съвет за учебната 2020/2021 година

 • Председател – Абдул Р. Ал-Сабаг от Х „а“ клас
 • Заместник председател – Авиша Мърцева от Х „а“ клас
 • Секретар – Фатиме Купенова от ІХ „а“ клас
 • Касиер – Фатиме Кандьова от Х „а“ клас

Дейности

Тържествено честване на 143-та годишнина от Освобождението на България;

148 години от обесването на Васил Левски;

1-ви ноември – Денят на народните будители

Състав на ученическия съвет за учебната 2019/2020 година

 • Председател – Абдул Р. Ал-Сабаг от ІХ „а“ клас клас
 • Заместник председател – Авиша Мърцева от ІХ „а“ клас
 • Секретар – шефка Крантева от Х „а“ клас
 • Касиер – Ибрахим Купенов от Х „а“ клас

Състав на ученическия съвет за учебната 2018/2019 година

 • Председател – Абдул Р. Ал-Сабаг от VІІІ „а“ клас
 • Заместник председател – Ибрахим Купенов от ІХ „а“ клас
 • Секретар – Авиша Мърцева от VІІІ „а“ клас
 • Касиер – Фатиме  Гюнай от ІХ „а“ клас

Състав на ученическия съвет за учебната 2017/2018 година

 • Председател – Абдул Р. Ал-Сабаг от VІІ „а“ клас
 • Заместник председател – Авиша Мърцева от VІІ „а“ клас
 • Секретар – Фатиме Купенова от V „а“ клас
 • Касиер – Фатиме  Гюнай от VІІІ „а“ клас

НАГОРЕ