Ученически съвет

Учебна 2021-2022 година

Устав и правилник на Ученическия съвен на Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови
⇒ Заповед за Комисия за подпомагане дейността  на  УС  през учебната 2021-2022година;

Състав  на ученическия съвет/ парламент/ за учебната 2021/2022 година

 • Председател – Люнка Горумова от 9 „а“ клас
 • Заместник председател – Салихе Мърцева от 7 „а“ клас
 • Секретар  – Айше Халил от 7 „а“ клас

Членове: 
Фатмина Трончева-10 клас;
Емине Крантева– 8 клас;
Мехмед Моллов- 8 клас;
Сабрие Юсеин- 5 клас;
Емине Бандьо – 5 клак;
Авка Льотина-6 клас;
Фатиме Али-6 клас;
Мусаб Селим -4клас;
Мустафа Муса-4 клас.

ИНИЦИАТИВИ / ДЕЙНОСТИ

Ден на числото „пи“ в Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови.

149 години от гибелта на Васил Левски

Обединено училище „ Иван Вазов “ отбеляза 149 години от гибелта на Васил Левски

Инициативи за Деня на Благодарността:

17.02.2022година -Световен ден на добротата

Коледно новогодишно тържество

С коледно-новогодишно настроение

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

Благотворителен базар в Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови

ИНИЦИАТИВА:

ПОКАНА ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

„Съвременен будител“

„Съвременен будител“
Учебна 2020- 2021 година

Състав на ученическия съвет за учебната 2020/2021 година

 • Председател – Абдул Р. Ал-Сабаг от Х „а“ клас
 • Заместник председател – Авиша Мърцева от Х „а“ клас
 • Секретар – Фатиме Купенова от ІХ „а“ клас
 • Касиер – Фатиме Кандьова от Х „а“ клас

Дейности

Тържествено честване на 143-та годишнина от Освобождението на България;

148 години от обесването на Васил Левски;

1-ви ноември – Денят на народните будители

Състав на ученическия съвет за учебната 2019/2020 година

 • Председател – Абдул Р. Ал-Сабаг от ІХ „а“ клас клас
 • Заместник председател – Авиша Мърцева от ІХ „а“ клас
 • Секретар – шефка Крантева от Х „а“ клас
 • Касиер – Ибрахим Купенов от Х „а“ клас

Състав на ученическия съвет за учебната 2018/2019 година

 • Председател – Абдул Р. Ал-Сабаг от VІІІ „а“ клас
 • Заместник председател – Ибрахим Купенов от ІХ „а“ клас
 • Секретар – Авиша Мърцева от VІІІ „а“ клас
 • Касиер – Фатиме  Гюнай от ІХ „а“ клас

Състав на ученическия съвет за учебната 2017/2018 година

 • Председател – Абдул Р. Ал-Сабаг от VІІ „а“ клас
 • Заместник председател – Авиша Мърцева от VІІ „а“ клас
 • Секретар – Фатиме Купенова от V „а“ клас
 • Касиер – Фатиме  Гюнай от VІІІ „а“ клас