Екип

РЪКОВОДСТВО

Мустафа Мехмед  Бандьо – ДИРЕКТОР;

ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СПЕЦИАЛИСТИ

 1. Соня Василева Малчева-ст. учител в начален етап;
 2. Хасан Мустафов Крънчев-ст.учител в начален етап;
 3. Биляна Орлинова Крънчова-ст.учител в начален етап
 4. Мехмед Ибрахим Купенов-ст. учител в начален етап
 5. Хава Муса Мечкарова-ст. учител по БЕЛ, РЕ
 6. Ахмед Мехмед Алимустафа-ст.учител по БЕЛ, ИЦ
 7. Хава Ибрахим Мандраджиева-учител по БЕЛ, Философия
 8. Мехмед Салих Купенов-ст.учител по АЕ в ПЕ и ГЕ
 9. Гергана Иванова Иванова-ст.учител по АЕ в НЕ
 10. Идрис Мустафа Пашалиев– учител по Математика
 11. Фатиме Салих Мърцева – ст. учител по ИТ и Математика
 12. Сабри Мустафа Муса -ст.учител по ГИ и ИЦ.
 13. Фикри Али Мехмед – ст.учител по ХООС, БЗО
 14. Салиха Ибрахимова Кандьова– учител по ФА, ХООС
 15. Мустафа Юсеин Ходжов – ст.учител по ФВС
 16. Юсуф Азис Моллов – ст.учител по Музика и ИИ
 17. Салих Али Али – учител по ТП и ИИ
 18. Мустафа Муса Мечкаров – ст. учител в НЕ/ЦОУД
 19.  Хатидже Сабри Мурад – ст. учител вНЕ/ ЦОУД
 20. Атидже Ибрахимова Ходжова – ст. учител вНЕ/ ЦОУД
 21. Надка Георгиева Кирова – ст. учител в ПЕ/ЦОУД
 22.  Хава Мехмед Крънчева -учител в ПЕ/ЦОУД

∗ НЕ -начален етап, ПЕ -прогимназиален етап,ГЕ-гимназиален етап.

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
 23.Мехмед Али Дживгов– гл. счетоводител
24.Сайфе Али Ибрахим– касиер-домакин

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ
25.Рукие Абди Мърцева- Чистач/ Хигиенист
26.Хатидже Салих Ахмед – Чистач/ Хигиенист
27.Айше Ибрахим Али-Чистач/ Хигиенист
28.Али Ибрахим Али– Общ работник, поддържане на сгради
29.Али Салих Зельонин– шофьор, автобус


Класни ръководства и учители в ЦОУД — ВИЖ;

************************************************************

Методични обединения и училищни комисииВиж;

************************************************************