Класно ръководство и учители в ЦОУД

Класни ръководстводители на класовете за учебната 2022-2023 година

Първи клас
Класен ръководител :Мехмед Купенов
Учители в ЦОУД – Атидже Ходжова;

Втори клас
Класен ръководител :Соня Малчева
Учител в ЦОУД – Хатидже Мурад

Трети клас
Класен ръководител :Хасан Крънчев
Учители в ЦОУД – Хатидже Мурад, Мустафа Мечкаров/класът е разделен в две групи/

Четвърти клас
Класен ръководител : Биляна Крънчова
Учители в ЦОУД –  Хатидже Мурад, Мустафа Мечкаров /класът е разделен в две групи/

Пети клас
Класен ръководител : Фикри Мехмед
Учители в ЦОУД – Хава Крънчева, Надка Кирова;

Шести клас
Класен ръководител : Фатиме Мърцева
Учители в ЦОУД – Надка Кирова;

Седми клас
Класен ръководител : Юсуф Моллов
Учители в ЦОУД – Хава Крънчева;

Осми клас
Класен ръководител : Салих Али

Девети клас
Класен ръководител : Салиха Кандьова
Десети клас
Класен ръководител : Хава Мемкарова