Класно ръководство и учители в ЦОУД

Класни ръководстводители на класовете за учебната 2021-2022 година

Първи клас
Класен ръководител : Соня Малчева
Учител в ЦОУД – Хатидже Мурад

Втори клас
Класен ръководител : Хасан Крънчев
Учители в ЦОУД – Хатидже Мурад, Мустафа Мечкаров/класът е разделен в две групи/

Трети клас
Класен ръководител : Биляна Крънчова
Учители в ЦОУД –  Мустафа Мечкаров и Атидже Ходжова           /класът е разделен в две групи/

Четвърти клас
Класен ръководител : Мехмед Купенов
Учители в ЦОУД – Атидже Ходжова;

Пети клас
Класен ръководител : Фатиме Мърцева
Учители в ЦОУД – Хава Крънчева, Надка Кирова;

Шести клас
Класен ръководител : Юсуф Моллов
Учители в ЦОУД – Надка Кирова;

Седми клас
Класен ръководител : Салих Али
Учители в ЦОУД – Хава Крънчева;

Осми клас
Класен ръководител : Салиха Кандьова

Девети клас
Класен ръководител : Хава Мемкарова
Десети клас
Класен ръководител : Ахмед Алимустафа

 

Класни ръководстводители на класовете за учебната 2020-2021 година