Административни услуги

Вътрешни правила за извършване на административни услуги

Наредбата за административното обслужване; 

1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от училище, извършващо задължително предучилищно образование
2.  Приемане  и преместване на ученици                                           А. Приемане в I_клас      Заявление за_приемане;

3. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.         Заявление за дубликат
4. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.
5. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
 Заявление за валидиране.

ОБРАЗЦИ ЗА СВАЛЯНЕ

PDF icon Образец протокол за предоставяне на ДОИ.
PDF icon  Заявление за ДОИ.docx
PDF icon   Образец Протокол за приемане на устно заявление за ДОИ.docx
PDF icon  Образец Искане предоставяне на информация за повторно използване.docx
PDF icon   Образец Решение за предоставяне на обществена информация
PDF icon   Заповед разходи ЗДОИ 2011.pdf.

 

телефони за информация:
Касиер -домакин / телефон 1/:   0897087421
Директор /телефон 2/:    0877169293

Нагоре