Съвместни дейности в занимания по интереси със Лесотехнически университет-гр София в Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови.

Днес , часовете за занимания по интереси  бяха проведени от учители от Лесотехнически университет-гр. София в двора на училището.

Публикувано в актуално. Постоянна връзка.