След VIII клас

Препоръчителна литература за лятната ваканция след VIII клас

Уважаеми ученици, представяме Ви списък с четива за лятото.
Той представя задължителните произведения от учебната програма, които трябва да прочетете, за да бъде обучението Ви по литература успешно

Омир – епическата поема „Илиада“ 

Сафо – стихотворението „Любов“

Софокъл – трагедията „Антигона“

Библията

„Пространно житие на Константин – Кирил“

Константин Преславски – „Азбучна молитва“

Черноризец Храбър – полемическото съчинение „За буквите“

Джовани Бокачо – сборникът с новели „Декамерон“

Мигел де Сервантес – романът „Дон Кихот“

Уилям Шекспир – трагедията „Хамлет“ и сонети