СТИПЕНДИИ

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ

51647745

ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖЕ ДА СЕ ВЗЕМАТ ОТ СТАЯТА НА КАСИЕР-ДОМАКИНА ИЛИ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА  Е   от 22.02.2021 година до  28.02.2021 ГОДИНА в канцеларията.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАВАТ СТИПЕНДИЯ ЗА ВТОРИ СРОК

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА  Е  от 21.10.2020 година до 28.10.2020 година в канцеларията.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ОДОБРЕНИ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА ПЪРВИЯ СРОК

нагоре