СТИПЕНДИИ

 

51647745

ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖЕ ДА СЕ ВЗЕМАТ ОТ СТАЯТА НА КАСИЕР-ДОМАКИНА,  КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ИЛИ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ САЙТА НА УЧИЛИЩЕТО В ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ.

 ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

Вътрешни правила за отускане на стипендии 2021-2022г.

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА е от 22.02.2022 година до  28.02.2022ГОДИНА в канцеларията на училището или при класния ръководител..

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАВАТ СТИПЕНДИЯ ЗА ВТОРИ СРОК

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА  Е  от 19.09.2021 година до 20.10.2021година в канцеларията.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ОДОБРЕНИ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА ПЪРВИЯ СРОК

ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА  Е   от 22.02.2021 година до  28.02.2021 ГОДИНА в канцеларията.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАВАТ СТИПЕНДИЯ ЗА ВТОРИ СРОК- ВИЖ;

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА  Е  от 21.10.2020 година до 28.10.2020 година в канцеларията.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ОДОБРЕНИ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА ПЪРВИЯ СРОК- ВИЖ

нагоре