НВО

Национално външно оценяване (НВО)

за учебната 2021-2022година

  ГРАФИК

ІV клас
Български език и литература – 26 май 2022г.,         начало 10,00 часа
Математика – 27 май 2022 г.,                                         начало – 10,00 часа

VІІ клас
Български език и литература – 14 юни 2022 г.,         начало- 10,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г.,                                          начало – 10,00 часа
Чужд език (по желание на ученика)– 17 юни 2022 г.,                      начало – 09,00 часа

Х клас
Български език и литература – 14 юни 2022 г.,        начало: 09,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г.,                                        начало: 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика)–17 юни 2022 г.,                        начало 09,00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график  в периода 20– 22 юни 2022г./ по желание на всеки ученик/

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година
съгласно    НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Резултати НВО-10клас -2021;

Резултати на всички училища в България от НВО в 10 клас (2021);

Среден успех от националното външно оценяване – 7 клас по предмети в точки(2021);

Среден успех от националното външно оценяване – 4 клас – 2021 г по предмети в точки

Национално външно оценяване (НВО) през учебната 2020-2021година

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

  ГРАФИК

ІV клас
Български език и литература – 27 май 2021 г.,                        начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2021 г.,                                                           начало – 10,00 часа
VІІ клас
Български език и литература – 16 юни 2021 г.,                               начало- 09,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г.,                                                         начало – 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика)– 17 юни 2021 г.,                      начало – 09,00 часа
Х клас
Български език и литература – 16 юни 2021 г.,                          начало: 08,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г.,                                                          начало: 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика)–17 юни 2021 г.,                        начало 08,00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график
в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)



Национално външно оценяване (НВО) през учебната 2019-2020 година

НВО –4 КЛАС   

  ГРАФИК

  •   БЕЛ                         27 май 2020г. , начало 10,00ч.
  • Математика          28 май 2020г. , начало 10,00ч.

НВО за учениците в VII клас 

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ, начало 09.00 часа
11.06.2020 г. – НВО по математика, начало 09.00 часа
17.06.2020 г– НВО по чужд език (по желание на ученика), начало 09.00 часа

НВО за учениците в Х  клас 

09.06.2020 г. –  БЕЛ, начало 08.00 часа
11.06.2020 г. –  математика, начало 8.00 часа
17.06.2019 г– чужд език (по желание на ученика), начало 08.00 часа
15–19.06.2020 г. – Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на всеки ученик)

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности  (публ 30.08.2019 г.)
съгласно  НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (публ. 13.09.2019 г.)


Резултати от матурите в 7 клас на училищата в България (2019)


Национално външно оценяване за VII клас – май 2018 г., през учебната 2017/2018 година

 


Национално външно оценяване за VII клас – май 2017 г., през учебната 2016/2017 година


Национално външно оценяване за VII клас – май 2016 г., през учебната 2015/2016 година


  • ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ
Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2019 – 2020 година Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2019 – 2020 година Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2019 – 2020 година Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компентентности в X клас за учебната 2019 – 2020 година
Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2019 – 2020 година Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2019 – 2020 година Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2019 – 2020 година
Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2019 – 2020 година Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2019 – 2020 година;

Национално външно оценяване за VII клас – май 2013 г., през учебната 2012/2013 година


Национално външно оценяване за VII клас – май 2012 г., през учебната 2011/2012 година


Национално външно оценяване за VII клас – май 2011 г., през учебната 2010/2011 година


Национално външно оценяване за VII клас – май 2010 г., през учебната 2009/2010 година

Примерен тест по математика за външно оценяване и за приемни изпити след VII КЛАС през учебната 2011/2012 година

Примерни тестови задачи за първия модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година


Национално външно оценяване за VII клас – май 2015 г., през учебната 2014/2015 година


Национално външно оценяване за VII клас – май 2014 г., през учебната 2013/2014 година