БДП

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ ИВАН ВАЗОВ“, С. ПАШОВИ

Училищни дейности и събития- виж.

Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование, утвърдена със  Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г

Отбелязване на 16 септември 2020 г. – „Европейски ден без загинали на пътя“

В Об.У „Иван Вазов“ отбелязяха Европейската кампания ROADPOL  – „Дни на безопасността  на пътя“ с информационен бюлетин, подготвен от Училищната комисия по БДП. Класните ръководители прочетоха бюлетина в първия час на класа за учебната 2020-2021г.

Към бюлетина –> тук

……………………………………………………………………………………………

Препоръки към водачите на превозни средства при зимни условия.

Инструкция за поведението при зимни условия на учители, ученици и обслужващ персонал.