Национални програми

Национални програми

НП „Ученически олимпиади и състезания“-2019г.
Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Бенефициенти са всички български училища, чиито ученици през учебната 2018/
2019 година са участвали в националния кръг на олимпиадите.
Финансират се дейности, свързани с:
провеждане на допълнителна работа с ученици за подготовка за олимпиади;
– осигуряване на условия за участие на ученици в националния кръг на
олимпиадите.

НП „Заедно в грижата за ученика“ -2019г.
Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“

Описание на дейността:    Дейността се осъществява от съответния начален учител и е свързана със системно проследяване на личните постижения на учениците от паралелката чрез  създаване на индивидуално портфолио, съдържащо информация за успеха на ученика по всички учебни предмети. За целта  се осигурят материали за изготвяне на индивидуално портфолио с еднакъв дизайн за всички ученици от паралелката. Участието на ученика при създаване на критериите за оценка и при подбора на материалите за портфолиото позволява то да бъде използвано като допълнително средство за оценяване и да се оцени не само на конкретен резултат, но и процесът на учене. 


НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 
Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ – НАЧАЛЕН ЕТАП

На 17.X.2018г. в ОбУ „Иван Вазов“, директорът на училището Мустафа Бандьо поздрави учениците  за кабинета  за дейности по интереси, реализиран по проект „Целодневна организация на обучение“, на стойност 10000 лева. Кабинетът е богато обурудван с материали, пособия и игри, с които ще се обучават и забавляват учениците от I-ви до IV клас. Директорът поздрави учениците по повод новите придобивки, като им пожела ползотворно обучение и весели игри. Любознателните многознайковци се впуснаха в нови приключения в света на науката още в първия миг на новооткрития кабинет.


Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“-2018г.

Нови ученически шкафчета обновиха интериора на Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови. Придобивката е по Национална програма „ Осигуряване на съвременна образователна среда“ , модул „Осигуряване на ученически шкафчета“. Закупуването на шкафчета е една от мерките, които се предприемат за омекотяване на ученическите раници. Целта е учениците да съхраняват  в тях учебниците , учебните комплекти, помагалата и други материали, необходими за образователния процес, екипи за физическо възпитание и лични вещи.