Училището

ИСТОРИЯ Виж


Мисия и визия – Виж;

Екип – ВИЖ;

––––––––––––––––––––––––

– Класни ръководства и учители в ЦОУД — ВИЖ;


––––––––––––––––––

– Методични обединения и училищни комисии – ВИЖ;

––––––––––––––––––––

История- ВИЖ;

––––––––-–––––––––––––

Форма на обучение- ВИЖ

––––––––––––––––

Патрон ВИЖ;


––––––––––––––––

Училищни символи и ритуали  –ВИЖ;

––––––––––-

 Материална база – ВИЖ;

––––––––––––––––––––

Галерия-ВИЖ

––––––––––––––––––––


Обществена информация достъп Виж;

––––––––––––––––––––

Защита на лични данниВИЖ

–––––––––––––––––––––––-