Училището


ИСТОРИЯ Виж


Мисия и визия – Виж;

Екип – ВИЖ;

————————————————————————

– Класни ръководства и учители в ЦОУД — ВИЖ;


————————–————————–

– Методични обединения и училищни комисии – ВИЖ;

————————————————————

История- ВИЖ;

————————-——————–—————–

Форма на обучение- ВИЖ

———————–———————–

Патрон ВИЖ;


———————–———————–

Училищни символи и ритуали  –ВИЖ;

———————–——-

 Материална база – ВИЖ;

———————–———————————–

Галерия-ВИЖ

———————–———————————–


Обществена информация достъп Виж;

————————————————————

Защита на лични данниВИЖ


2023-2024-07 ПС-препис извлечение от 31.01.2024