Материална база

Богатата материално-техническа база е предпоставка както за осъществяване на качествен образователно-възпитателен процес, така и за провеждането на многообразни извънкласни и извънучилищни дейности.
Училището разполага с учебен корпус – 3 етажа.  Всички паралелки имат собствени класни стаи, за които учениците се грижат и поддържат. Има  мултимедиeн  кабинет и  зала по информационни технологии. Осигурен е стационарен и безжичен Интернет.
Училището има модерна спортна площадка с настилка на открито. На разположение на учениците са  физкултурен салон, волейболно игрище и детска площадка, в сградата се помещава и библиотека .
Подобрена е енергийната ефективност чрез саниране и смяна на дограмата на сградата. Сградата се отоплява с локално парно.
Техническата база  отговаря  напълно на съвременните изисквания за организация на образователно-възпитателния процес. Осъществяват се ежегодни ремонти на класни стаи и се подновява оборудването във връзка със стратегията за развитие на училището.
Учениците имат свободен достъп до използването на богатата материално-техническа база.