Електронен дневник


logo

От учебната 2022–2023 година ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ СЕЛО ПАШОВИ ЩЕ ИЗПОЛЗВА  ЕЛЕКТРОННИЯТ ДНЕВНИК

Достъпа до електронен дневник на училището се осъществява , чрез потребителското име на ученика и паролата му ( използвани за ТЕАМС)