Предоставяне на достъп до обществена информация


 PDF icon ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

PDF icon Правата ми за достъп до обществена информация

PDF icon  Вътрешни правила  за условия и ред за предоставяне на Достъп до обществена информация  от Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови;

PDF icon Заповед за разходите при предоставяне на обществена информация-отменена;

PDF iconЗаповед №ЗМФ-156/11.03.2022г. на Министъра на финансите за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, в сила от 22.03.2022г. 


Формуляри и образци на заявления

PDF icon  Образец – Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация;

PDF icon Образец – Протокол за предоставяне на устно заявление за достъп до обществена информация;

PDF icon Образец – Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация;

PDF icon Образец -Решение за предоставяне на обществена информация;

PDF iconОбразец – Искане предоставяне на информация за повторно използване;


ГОДИШНИ ОТЧЕТИ:

PDF iconГодишен отчет 2023г. за достъп до обществена информация по чл.15а, ал 2 от ЗДОИ . 

PDF iconГодишен отчет 2022 г. за достъп до обществена информация по чл.15а, ал 2 от ЗДОИ;
PDF iconГодишен отчет 2021 г. за достъп до обществена информация по чл.15а, ал 2 от ЗДОИ;
PDF icon Годишен отчет 2020 г._ за достъп до обществена информация по чл.15 а, ал. 2 от ЗДОИ;
PDF icon Годишен отчет 2019 г. за достъп до обществена информация по чл.15 а, ал. 2 от ЗДОИ;


Заявления за достъп до обществена информация може да се подават
в  канцеларията/ Първи етаж/ на Об.У „Иван Вазов“, всеки работен ден от 8.00 ч. до 12 .00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
Адрес: село Пашови, п.к.4632,  ул. “Вела Пеева” № 14,
e-mail: ou_pashovi@abv.bg; info-1301514@edu.mon.bg;
тел. 0897087421- касиер домакин; 0877169293-директор,