Достъп до обществена информация

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


Прикачени документи

PDF icon 1. Вътрешни правила  за условия и ред за  предоставяне Достъп до обществена информация от Об.У „Иван Вазов“ село Пашови;
PDF icon 2.  Правата ми за достъп до обществена информация


PDF iconГодишен отчет 2022 г. за достъп до обществена информация по чл.15а, ал 2 от ЗДОИ;
PDF iconГодишен отчет 2021 г. за достъп до обществена информация по чл.15а, ал 2 от ЗДОИ
PDF icon Годишен отчет 2020 г._ за достъп до обществена информация по чл.15 а, ал. 2 от ЗДОИ
PDF icon Годишен отчет 2019 г. за достъп до обществена информация по чл.15 а, ал. 2 от ЗДОИ;


ОБРАЗЦИ ЗА СВАЛЯНЕ

PDF icon Образец протокол за предоставяне на ДОИ.
PDF icon  Заявление за ДОИ.docx
PDF icon   Образец Протокол за приемане на устно заявление за ДОИ.docx
PDF icon  Образец Искане предоставяне на информация за повторно използване.docx
PDF icon   Образец Решение за предоставяне на обществена информация
PDF icon   Заповед разходи ЗДОИ .pdf.

Заявления за достъп до обществена информация може да се подават в канцеларията/ Първи етаж/ на Об.У „Иван Вазов“  при  касиер-домакина , всеки работен ден от 8.00 ч. до 12 .00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
Адрес: село Пашови  ул. „Вела Пеева“ № 14,
e-mail: ou_pashovi@abv.bg; saife84@abv.bg;
тел. 0897087421