Достъп до обществена информация

PDF icon 1. Вътрешни правила за за предоставяне на ДОИ
PDF icon 2.  ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен отчет за работата по ЗДОИ:

2020 г. –PDF icon Годишен отчет_ за достъп до обществена информация по чл.15 а, ал. 2 от ЗДОИ

2019 г. –PDF icon Годишен отчет за достъп до обществена информация по чл.15 а, ал. 2 от ЗДОИ

В Об.У  „Иван Вазов“ -село Пашови заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на училището всеки работен ден от 8.00 ч. до 12 .00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.
Адрес: село Пашови  ул. „Вела Пеева“ № 14,
e-mail: ou_pashovi@abv.bg

ОБРАЗЦИ ЗА СВАЛЯНЕ

PDF icon Образец протокол за предоставяне на ДОИ.
PDF icon  Заявление за ДОИ.docx
PDF icon   Образец Протокол за приемане на устно заявление за ДОИ.docx
PDF icon  Образец Искане предоставяне на информация за повторно използване.docx
PDF icon   Образец Решение за предоставяне на обществена информация
PDF icon   Заповед разходи ЗДОИ 2011.pdf.

Лице за контакт:

  1. Мустафа Бандьо     –     Директор  тел. 0877169293
  2.  Сайфе Ибрахим  –Касиер, домакин   тел. 0897087421