Училищни документи

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА– ВИЖ


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА– ВИЖ


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНАВИЖ


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА – ВИЖ


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА – ВИЖ


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019  ГОДИНА– ВИЖ


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017 – 2018  ГОДИНАВИЖ


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2016 – 2017 ГОДИНА– ВИЖ

——————————————————————

Държавни образователни стандарти

Държавни образователни стандарти (mon.bg)
Държавни образователни изисквания (mon.bg) за учебно съдържание
ДОС за придобиването на квалификация по професия –тук
Учебни планове и програми по години за професионално образование – тук

ДОС публикувани в Държавен вестник – тук

Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия … – тук