Образци на документи

Прикачени документи


Заявления, декларации и бланки за ученици и/или родители

Бланки  за персонала: 


Уведомителни писма

  • Уведомително писмо до родителите за наложено наказание по чл. 199, ал.1, т.2 Предупреждение за преместване в друго училище;
  • Уведомително писмо до родителите за наложено наказание по чл. 199, ал.1, т.3 Предупреждение за преместване в друго училище;
  • Уведомително писмо до родителите за наложено наказание по чл. 199, ал.1, т.1 Забележка;
  • Уведомително писмо до родителите за налагане на наказание по чл. 199, ал.1, т.3 Предупреждение за преместване в друго училище;
  • Уведомително писмо до родителите за налагане на наказание по чл. 199, ал.1, т.2 Преместване в друга паралелка;
  • Уведомително писмо до родителите за налагане на наказание по чл. 199, ал.1, т.1 Забележка;
  • Уведомително писмо до родителите за допуснати отсъствия