Анкети и въпросници

Анкета  за дистанционното обучение, което се провежда  в нашето училище – ВИЖ

Анкета за вида на предлаганата закуска

Кариерно ориентиране на ученици от VII клас

Мотивация за учене – за ученици;

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси;

Анкета – ТОРМОЗЪТ ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ
Защо ходя на училище? – за ученици
Обратна връзка – за родители