Анкети и въпросници

За повишаване качеството и ефективността на своята дейност Националният инспекторат по образованието извършва периодични проучвания сред родители и педагогически специалисти. Ако сте родител, учител или ученик в Об.У „Иван Вазов“ село Пашови, моля, попълнете една от следващите анкети: 
Анкети за родителите 
Линк към Анкета №1 – ВИЖ ;
Анкета  за дистанционното обучение, което се провежда  в нашето училище:
Линк към Анкета №2ВИЖ
Анкети за ученици:
Линк към Анкета №1 ВИЖ
Анкети за педагогическите специалисти 

Линк към Анкета№1   – ВИЖ

Линк към Анкета№2 –ВИЖ

Линк към Анкета №3 –ВИЖ

Анкета самооценка – ВИЖ

АНКЕТА С НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ

Линк към Анкетата –ВИЖ

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси
Мотивация за учене – за ученици
Анкета – ТОРМОЗЪТ ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ
Защо ходя на училище? – за ученици
Обратна връзка – за родители