Сдружение УН на 120 ОУ

Групова застраховка „Злополука“ за учащи се:

застраховка

Годишен доклад за дейността, изготвен по реда на чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ на Сдружение „Училищно настоятелство към 120 ОУ“ за 2019 година:

File