ПРОЕКТ „Иновационни спортове в училище“

Популяризиране на спорт Петанк сред учениците от 120 ОУ „Г.С.Раковски“

Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на «София и Югозападен регион кандидат за европейска столица на културата – 2019г. Още…
Откриване и учебни игри на 11.10.2013г. от 11.30 до 13.30 ч.
Провеждане на състезание на 14.12.2013 г. от 11.30 до 13.30 ч.
Заниманията по Петанк ще се провеждат всеки петък в 120 ОУ“Г.С.Раковски“

Назад