Прием 1- ви клас 2020/2021г.

Във връзка с обявеното извънредно положение и стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, на сайта на Столична община, дирекция „Образование“, е публикувана информация за родителите, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо те да посещават районните администрации:

http://ruo-sofia-grad.com

Заявленията могат да бъдат подавани и по електронен път (от 21 април до 21 май) на електронна поща на училището: ou120@abv.bg . Заявлението, попълнено от родителя  и изпратено на електронната поща, ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи вх. номер на документа.

 

120 ОУ обявява 96 места за прием в първи клас.

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ
НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.:

_rayoni_2020

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ
КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

график_2020

Заявление за прием на ученик в първи клас:

заявление_1_клас_2020_2021

Връзка към Столична община – нормативни актове:

https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=3399028&b=0&fbclid=IwAR30bWt18-nErtqmsF5YSKZenqGKS7uRRGtsADOOALkx5b8jhSLV2MvZ8QE

 

 (.pdf) Решение на Столичен общински съвет за 1 клас

 (.pdf) Решение на Столичен общински съвет за 1 клас

 

 

 

 120ou-bilding2Лого 120 ОУrakovski


©Снимките са от архива на 120 ОУ. Дизайн и изработка: Петър Георгиев, София 2015.