Прием 1- ви клас 2023/2024 учебна година

Списък на учениците от първи клас по паралелки:

uchenici_1klas_paralelki

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Информираме Ви, че тест за училищна готовност на бъдещите първокласници тази година няма да се провежда.

   

Среща с родителите на бъдещите първокласници –

на 29.06.23 г. (четвъртък) от 18:00 ч.

 

Необходими документи за записване в първи клас:

Канцеларията работи всеки ден от 8 до 16:30 часа

  1. Заявление (изтегля се от ИСОДЗ);
  2. Оригинал на удостоверение за завършена ПГ;
  3. Копие от акт за раждане.

График на дейностите по приема (2023/2024 учебна година):

Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

Прилежащ район:

Прилежащ-район-на-120-ОУ-за-прием-в-1-клас

 

 

 

 

График на дейностите по приема (2022/2023 учебна година):

Представяне на електронна система за прием в първи клас

1-клас-график-на-дейностите

 

Списък на учениците от I клас по паралелки за учебната 2021/22 г.

списък I а

списък I б

списък 1 в

 

Важно!!! Поради усложнената епидемиологична обстановка в страната тестът за първи клас няма да се проведе.

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници!

Тестът  за училищна готовност на бъдещите първокласници  ще се проведе

на 8 септември 2021 г. от 10.00 часа в 120 ОУ „Г. С. Раковски“.

Желая спокойствие и успех на всички деца!

Директор на „Г. С. Раковски“ – Цветанка Тонева

 

 

Уважаеми родители,

Родителската среща за родителите на приетите в първи клас ученици ще се проведе на 29.06.2021 г. от 18:30 часа в 120 ОУ „Георги С. Раковски“

От Ръководството

 

Съобщение:

След първо класиране за прием на ученици в I клас има 14 свободни места.

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници!

Канцеларията на училището ще приема документи за записване на децата ви в I клас от 09.00часа до 16.00часа всеки ден и на 11.06.2021г. от 09.00 часа до 17. 00 часа. В 17.00 часа на 11.06.2021г. системата автоматично ще се затвори. Моля не използвайте последния момент за подаване на документи, защото се изисква и технологично време за записването в системата.

Директор на 120 ОУ – Цветанка Тонева

 

Уважаеми родители,

приемът на ученици за 1 клас е увеличен от 66 на 72 ученици. 120 ОУ има възможност да приеме по 24 ученици в паралелка.

 

Уважаеми родители,

Училището ще бъде в помощ на всички Вас, които имате затруднение при подаване на документите за прием в I клас през електронната система всеки делничен ден  от 10:00 часа до 12:00 часа по време на кампанията.

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.:

Учебен-21-22 (1)

Заповед на Директора на 120 ОУ за Училищен план – прием за учебната 2021-2022:

Заповед-за-утвърждаване-на-УПП

Приемът в 120 ОУ „Г.С.Раковски“ за първокласници за учебната 2021/2022г. ще бъде осъществен чрез електронна система. Представянето на системата вижте на този линк:

 

Информация за родителите на бъдещите първокласници за учебната 2021/2022 г.:

СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община:

График на дейностите по приема:

 

Информация за родителите на бъдещите първокласници в 120 ОУ „Г.С.Раковски“ 120 ОУ разполага с 22 учебни стаи и кабинети. Изграден е и корпус по природни и обществени науки. Макар и малък, физкултурният салон е уникален. Изцяло оборудвани са два интерактивни кабинета с персонални таблети и два компютърни кабинета. Във всяка стая има ултракъсофокусен мултимедиен проектор и бяла дъска с керамично покритие и интернет. Библиотечно- информационният център е отлично оборудван, разполага с десет хиляди тома художествена и научна литература и кът за четене, в който децата се забавляват ежедневно. В училището функционира стол с лафка. Храната се носи от кухня- майка и купонът е 3 лева. Препоръчително е закупуване на купони за цялата седмица. При боледуване на ученика, неизползваните купони се презаверяват за следващата седмица. Учениците от първи клас започват училище в 8.20 часа и завършват най- късно в 13.05 часа, а часовете са по 35 мин. Голямото междучасие е между третия и четвъртия час и е 20 минути. Класните им стаи се помещават на първия етаж. За родителите, които не могат да занимават децата си следобяд, са организирани целодневни групи. Приоритет се дава на социално слаби и многодетни семейства, сираци и полусираци. Подадените заявления се разглеждат от комисия, която разпределя децата в групите. Особеностите на учебния план са отразени в заявленията. Всеки родител може да избере къде да учи детето му – в паралелка със засилено изучаване на изобразително изкуство или в паралелка със засилено изучаване на природни науки /околен свят/. Учениците от първи клас задължително започват изучаване и на английски език. В училището функционира езиков алианс, школи по шахмат, баскетбол, карате и бойни изкуства. Училището работи изцяло с електронен дневник. Сградата се охранява от жива охрана и има строг контрол на достъп чрез изградена турникетна система. Има пожароизвестителна инсталация и разработени всички правила за строг контрол на пребиваването вътре. Медицинското обслужване се извършва целодневно от медицинска сестра, която работи от 08.30 ч. до 17.00 ч. Медицинските картони на децата трябва да бъдат предадени в медицинския кабинет до 20.09.2021 г. Обособен е и кабинет, в който работи логопед от Столичния логопедичен център. Подкрепа на учениците се оказва и от педагогически съветник, който е психолог. Ръководството на училището е осигурило доставки по схемите на ДФЗ „Училищен плод“ и “ Училищно мляко“. На учениците от начален етап е осигурена и ежедневна подкрепяща закуска. Училището работи по много международни, национални, регионални и училищни проекти и програми, които осигуряват и развиват у учениците различни полезни компетенции и креативност. Класните ръководители на паралелките от първи клас се назначават със заповед на директора в началото на м. септември. Родителската среща за първокласниците ще се проведе online като часът и датата ше бъдат оповестени допълнително в сайта.

От ръководството на 120 ОУ

 

 

 

 

 

 

 120ou-bilding2Лого 120 ОУrakovski


©Снимките са от архива на 120 ОУ. Дизайн и изработка: Петър Георгиев, София 2015.