Прием 1- ви клас 2018/2019г.

 (.pdf) Решение на Столичен общински съвет за 1 клас

 (.pdf) Решение на Столичен общински съвет за 1 клас

Съобщение

 Входящ номер се издава само за пълен комплект документи:

  1. Приложение 16 или Приложение 17 към чл.24, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издава се от ЕСГРАОН към район Лозенец/;
  2. Копие на удостоверение за раждане на детето;
  3. Лична карта на родител;
  4. Документ, доказващ достоверността на всеки, посочен в заявлението критерий.

                                                    Комисия за прием в 1 клас в 120 ОУ

 

 

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

График на дейностите

(.pdf) Заявление за прием на ученик в 1 клас

 

 

 

 120ou-bilding2Лого 120 ОУrakovski


©Снимките са от архива на 120 ОУ. Дизайн и изработка: Петър Георгиев, София 2015.