Прием 1- ви клас 2019/2020г.

 (.pdf) Решение на Столичен общински съвет за 1 клас

 (.pdf) Решение на Столичен общински съвет за 1 клас

Съобщение

Необходими документи при записване на класираните ученици:

  1. Приложение 16 или Приложение 17 към чл.24, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издава се от ЕСГРАОН към район Лозенец/;
  2. Копие на удостоверение за раждане на детето;
  3. Удостоверение за завършена подготвителна група;
  4. Документ, доказващ достоверността на всеки, посочен в заявлението критерий.

                                                    Комисия за прием в 1 клас в 120 ОУ

 

 

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г.

График на дейностите

(.pdf) Заявление за прием на ученик в 1 клас

https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=3399028&b=0

https://www.sofia.bg/en/education-messages/-/asset_publisher/ASgDWUFARx2r/content/utv-rdeni-prilezasi-rajoni-i-grafik-na-dejnostite-za-priem-na-ucenici-v-p-rvi-klas?

 

 120ou-bilding2Лого 120 ОУrakovski


©Снимките са от архива на 120 ОУ. Дизайн и изработка: Петър Георгиев, София 2015.