Прием 1- ви клас 2017/2018г.

Незаетите места, след първо класиране за I клас – учебна 2017/2018г., се попълват от резервите, 

без да се подава допълнително заявление.

Уважаеми родители,

На 21.06.2017 г. от 18 часа ще се проведе информационна родителска среща, за новоприетите първокласници 2017/2018 учебна година.

(.pdf) ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 1 КЛАС

(.pdf) ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В 1 КЛАС

СПИСЪК С ГРАНИЦИТЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРИТОРИИ НА 120 ОУ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

(.pdf) СПИСЪК С ГРАНИЦИТЕ

(.pdf) РАЙОНИРАНЕ НА 120 ОУ ЗА 1 КЛАС

(.pdf) СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1 КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

(.pdf) РЕШЕНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 23.02.2017г.

Допълнителни критерии за прием на ученици в първи клас в

120 ОУ „Г. С .Раковски“- 2017/2018 учебна година:

!!! ФОРМИРА СЕ НОВ МИКРОРАЙОН С ГРАНИЦИ:

ул. Проф. Фритьоф Нансен, бул Васил Левски, бул. Евлоги и Христо Георгиеви  и ул. Граф Игнатиев

  • Деца, живеещи в микрорайона на 120 ОУ – 10т.;
  • Деца, чиито братя или сестри са учили в 120 ОУ – 6т;
  • Деца, обучаващи се в детски учебни заведения на територията на административния район „Лозенец“ – 6т.

На основание т.10 от Решение 83 на СОС от 23.02.2017г., Общественият съвет при 120 ОУ „Г. С. Раковски“, предложи на училищната комисия за прием на ученици в първи клас начин за класиране на кандидатстващи ученици (които отговорят на еднакви критерии – с равен брой точки), в случаите когато броят им е по-голям от броя свободни места. Предложеният начин на класиране за горепосочените случаи се базира на наличие на обстоятелства, подредени в низходящ ред по степен на важност, както следва:

  • Деца от подготвителната група в 120 ОУ;
  • Близнаци;
  • Чрез жребий в присъствието на нотариус.

 

ГРАФИК на дейностите за прием на ученици в първи клас,

учебна 2017/2018година

 

СРОК

ДЕЙНОСТ

15.03.2017 г.

Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.

от 18.04.2017 г.
до 19.05.2017 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране.

02.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на списъците от I-во класиране.

от 05.06.2017 г.
до 07.06.2017 г. вкл.

Записване на учениците от I-во класиране.

08.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на свободните места за II-ро класиране.

от 09.06.2017 г.
до 12.06.2017 г. вкл.

Попълване на свободните места от II-ро класиране.

13.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на списъците от II-ро класиране.

от 14.06.2017 г.
до 15.06.2017 г. вкл.

Записване на учениците от II-ро класиране.

16.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на свободните места за III-то класиране.

от 19.06.2017 г.
до 14.09.2017 г.

Попълване на свободните места.

 120ou-bilding2Лого 120 ОУrakovski


©Снимките са от архива на 120 ОУ. Дизайн и изработка: Петър Георгиев, София 2015.