Прием 1- ви клас 2020/2021г.

Списък на учениците от първи клас по паралелки:

списък на учениците от първи клас по паралелки

 

Няма свободни места за прием в първи клас.

Приети на трето класиране:

20Приети на трето класиране-точки

СЪОБЩЕНИЕ

След второ класиране на кандидатите за I клас за учебната 2020/2021 г.  свободните места за трето класиране са 8/осем/.

Желаещите да участват в трето класиране, е необходимо да подадат заявление  от 19. 06.2020 г. до 22.06.2020 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч.

Обявяването на списъците с приетите ученици на трето класиране е на 22.06.2020 г. в 18:00 часа.

Записването на учениците, приети на трето класиране, е на 23.06.2020 г. и 24.06.2020 г. от 8:30 до 16:30 часа.

18.06.2020 г.                                                                            Комисия по прием

Съобщение
На второ класиране са приети деца с 10 и 9 точки. За попълването на 5 места е теглен жребий между 33 деца с 5 точки, в присъствието на Директора, председателя на комисията по прием, председателя на обществения съвет и родител – юрист.

Приетите на второ класиране ученици:

20Приети на второ класиране-точки

 

СЪОБЩЕНИЕ

След първо класиране на кандидатите за I клас за учебната 2020/2021 г.  свободните места за второ класиране са 12/дванадесет/.

Желаещите да участват във второ класиране, е необходимо да подадат заявление  от 09. 06.2020 г. до 12.06.2020 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч.

Обявяването на списъците с приетите ученици на второ класиране е на 15.06.2020 г. в 18:00 часа.

Записването на учениците, приети на второ класиране, е на 16.06.2020 г. и 18.06.2020 г. от 8:30 до 16:30 часа.

08.06.2020 г.                                                                            Комисия по прием

 

З А Я В Л Е Н И Е за участие във второ класиране:

2класиране

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА  ЗАПИСВАНЕТО  ЗА  ПЪРВИ  КЛАС

ЗА  УЧЕБНАТА  2020/2021  ГОДИНА СА  НЕОБХОДИМИ:

  • УДОСТОВЕРЕНИЕ – ОРИГИНАЛ ЗА  ЗАВЪРШЕНА  ПРЕДУЧИЛИЩНА  ГРУПА
  •  КОПИЕ  ОТ  АКТА  ЗА  РАЖДАНЕ

 

Списък на учениците, приети на ПЪРВО КЛАСИРАНЕ в I клас за учебната 2020/2021 година:

Първи клас, първо класиране

 

 

 

 

 

Изх.№ РУО1-8551/21.04.2020 г.

 

Информация за родителите на бъдещите първокласници в 120 ОУ „Г.С.Раковски“ 120 ОУ разполага с 22 учебни стаи и кабинети. Изграден е и корпус по природни и обществени науки. Макар и малък, физкултурният салон е уникален. Изцяло оборудвани са два интерактивни кабинета с персонални таблети и два компютърни кабинета. Във всяка стая има ултракъсофокусен мултимедиен проектор и бяла дъска с керамично покритие и интернет. Библиотечно- информационният център е отлично оборудван, разполага с десет хиляди тома художествена и научна литература и кът за четене, в който децата се забавляват ежедневно. В училището функционира стол с лафка. Храната се носи от кухня- майка и купонът е 3 лева. Препоръчително е закупуване на купони за цялата седмица. При боледуване на ученика, неизползваните купони се презаверяват за следващата седмица. Учениците от първи клас започват училище в 8.20 часа и завършват най- късно в 13.05 часа, а часовете са по 35 мин. Голямото междучасие е между третия и четвъртия час и е 20 минути. Класните им стаи се помещават на първия етаж. За родителите, които не могат да занимават децата си следобяд, са организирани целодневни групи. Приоритет се дава на социално слаби и многодетни семейства, сираци и полусираци. Подадените заявления се разглеждат от комисия, която разпределя децата в групите. Особеностите на учебния план са отразени в заявленията. Всеки родител може да избере къде да учи детето му – в паралелка със засилено изучаване на изобразително изкуство или в паралелка със засилено изучаване на природни науки /околен свят/. Учениците от първи клас задължително започват изучаване и на английски език. В училището функционира езиков алианс, школи по шахмат, баскетбол, карате и бойни изкуства. Училището работи изцяло с електронен дневник. Сградата се охранява от жива охрана и има строг контрол на достъп чрез изградена турникетна система. Има пожароизвестителна инсталация и разработени всички правила за строг контрол на пребиваването вътре. Медицинското обслужване се извършва целодневно от медицинска сестра, която работи от 08.30 ч. до 17.00 ч. Медицинските картони на децата трябва да бъдат предадени в медицинския кабинет до 20.09.2020г. Обособен е и кабинет, в който работи логопед от Столичния логопедичен център. Подкрепа на учениците се оказва и от педагогически съветник, който е психолог. Ръководството на училището е осигурило доставки по схемите на ДФЗ „Училищен плод“ и “ Училищно мляко“. На учениците от начален етап е осигурена и ежедневна подкрепяща закуска. Училището работи по много международни, национални, регионални и училищни проекти и програми, които осигуряват и развиват у учениците различни полезни компетенции и креативност. Класните ръководители на паралелките от първи клас се назначават със заповед на директора в началото на м. септември. Родителската среща за първокласниците ще се състои на 03.09.2020г. от 18.30 часа във физкултурния салон на училището.

От ръководството на 120 ОУ

 

Заявление за прием в 1 клас 2020/2021 учебна година:

заявление_1_клас_2020_2021

СЪОБЩЕНИЕ ЗА 1ВИ КЛАС

Във връзка с обявеното извънредно положение и стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, на сайта на Столична община, дирекция „Образование“, е публикувана информация за родителите, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо те да посещават районните администрации:

http://ruo-sofia-grad.com

Заявленията могат да бъдат подавани и по електронен път (от 21 април до 21 май) на електронна поща : ou120.priem1@abv.bg . Заявлението, попълнено от родителя  и изпратено на електронната поща, ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи вх. номер на документа.

 

120 ОУ обявява 96 места за прием в първи клас.

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ
НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.:

_rayoni_2020

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ
КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

график_2020

Връзка към Столична община – нормативни актове:

https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=3399028&b=0&fbclid=IwAR30bWt18-nErtqmsF5YSKZenqGKS7uRRGtsADOOALkx5b8jhSLV2MvZ8QE

 

 (.pdf) Решение на Столичен общински съвет за 1 клас

 (.pdf) Решение на Столичен общински съвет за 1 клас

 

 

 

 120ou-bilding2Лого 120 ОУrakovski


©Снимките са от архива на 120 ОУ. Дизайн и изработка: Петър Георгиев, София 2015.