Прием 1- ви клас 2019/2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

След трето класиране в 120 ОУ „Георги Сава Раковски“ остават 12 свободни места за I клас за учебната 2019/2020 година.

От Комисия по прием

20.06.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Записването на учениците, приети на трето класиране е на 18.06.2019 г. от 8:00 до 17:00 часа. Обявяването на свободните места след трето класиране е на 20.06.2019 г.

14.06.2019 г.                                Комисия по прием

 

Списък на учениците приети на трето класиране за учебната 2019/2020 г.:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/06/списъци-1-клас-вх.№-3-класиране.pdf

СЪОБЩЕНИЕ

Със заповед на Министъра на образованието и науката броят на децата в паралелките се увеличава и след второ класиране на кандидатите за I клас за учебната 2019/2020г. свободните места за трето класиране са 20.

Желаещите да участват в трето класиране, е необходимо да подадат заявление на 13.06.2019г. от 08:00ч. до 17:00ч. и на 14.06.2019г. от 08:00 ч. до 12:00 ч.

Обявяването на списъците на приетите ученици на трето класиране е на 14.06.2019 г. в 18:00 часа.

Записването на учениците, приети на трето класиране, е на 18.06.2019 г. и от 8:00 до 17:00 часа.

12.06.2019 г.                                Комисия по прием

 

Списък на учениците приети на второ класиране в първи клас за учебната 2019/2020 г.

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/06/ilovepdf_merged.pdf

 

СЪОБЩЕНИЕ

     След първо класиране на кандидатите за I клас за учебната 2019/2020г. свободните места за второ класиране са 21/двадесет и едно/.

Желаещите да участват във второ класиране, е необходимо да подадат заявление  на 07. 06.2019 г. от  08:00 ч. до 17:00 ч. и на 10.06.2019 г. от 08:00 ч. до 12:00 ч.

Обявяването на списъците на приетите ученици на второ класиране е на 10.06.2019 г. в 18:00 часа.

Записването на учениците, приети на второ класиране, е на 11.06.2019 г. и 12.06.2019 г. от 8:00 до 17:00 часа.

06.06.2019г.                                                                            Комисия по прием

 

Заявление за участие във второ и трето класиране:

(pdf.) http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/06/2класиране-converted.pdf

Списък на учениците приети на ПЪРВО КЛАСИРАНЕ в I клас за учебната 2019/2020 година:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/06/1-клас-вх.№-1-класиране-точки.pdf

 

 (.pdf) Решение на Столичен общински съвет за 1 клас

 (.pdf) Решение на Столичен общински съвет за 1 клас

Съобщение

Необходими документи при записване на класираните ученици:

  1. Приложение 16 или Приложение 17 към чл.24, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издава се от ЕСГРАОН към район Лозенец/;
  2. Копие на удостоверение за раждане на детето;
  3. Удостоверение за завършена подготвителна група;
  4. Документ, доказващ достоверността на всеки, посочен в заявлението критерий.

                                                    Комисия за прием в 1 клас в 120 ОУ

 

 

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г.

График на дейностите

(.pdf) Заявление за прием на ученик в 1 клас

https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=3399028&b=0

https://www.sofia.bg/en/education-messages/-/asset_publisher/ASgDWUFARx2r/content/utv-rdeni-prilezasi-rajoni-i-grafik-na-dejnostite-za-priem-na-ucenici-v-p-rvi-klas?

 

 120ou-bilding2Лого 120 ОУrakovski


©Снимките са от архива на 120 ОУ. Дизайн и изработка: Петър Георгиев, София 2015.