Прием на ученици в ГЦОУД

Списъци на приетите ученици в ЦОУД за учебната 2022/2023 учебна година:

ЦОУД 3 Б,

ГЦОУД 3 А, В,

ГЦОУД – 4 Б и Г клас

ЦОУД – 2 б, в

ЦОУД – 4 А и В клас

ЦОУД – 2 a, б 

Подаване на заявление за прием в ЦОУД от 23.05.2022 г. до 31.05.2022 г.;

Заявление за 4 клас

Заявление за ГЦОУД- 3 клас

Заявление за ГЦОУД -2 кл

Заявление

Untid