Начало

  Училището е разположено в двуетажна монолитна сграда с централно отопление. Разполага с просторни класни стаи и кабинети, 2 компютърни кабинета, библиотека, бюфет и столова, физкултурен салон, футболно и баскетболно игрище, а училищният двор е парк с цветни алеи и вековни дървета, огласяни от звънкия смях на децата.

120ou-bilding1     По повод 110 годишнината, училището получи дарение от Американското Консулство – компютри и техническо оборудване. Изработен е красив стенопис, свързан с живота и делото на патрона на училището – Г. С. Раковски. Опитни високо квалифицирани преподаватели дават много добра общообразователна подготовка и предоставят възможност за максимална изява и развитие на потенциала на всяко дете.

     В 120 ОУ освен основните предмети, от първи клас се изучават като задължително избираема подготовка английски език и изобразително изкуство, а от 5 клас – немски и руски език като втори чужд език. Има и свободно-избираема подготовка по информатика, приложно и изящно изкуство, екология, български език и литература. В училището работи журналистически пресцентър и се издава училищен вестник. Сътрудничеството с Центъра за работа с деца, намиращ се в двора на училището, осигурява разнообразни форми за творческа изява и осмисляне на свободното време на учениците.

     В страницата Връзки ще намерите линкове към сайтове на учители от 120 ОУ, сайтове на някои от класовете, както и такива на клубовете по интереси към училището. Ако ги разгледате, ще получите допълнителна представа за училищния живот и качеството на преподаване за да решите дали искате да запишете детето си при нас.


©Снимките са от архива на 120 ОУ. Дизайн и изработка: Петър Георгиев, София 2015.
За контакти: petargeorgiev1960@gmail.com