Иновативни решения за успешно и желано училище

2017-1-BG01-KA101-036068

През 2017-2018 учебна година ОУ „Христо Ботев“ ще работи по нов проект по програма Еразъм + , финансиран от Европейския съюз – „Иновативни решения за успешно и желано училище“ – проект по ключова дейност 1

Целите на този проект са пряко свързани със Стратегията и Европейския план за развитие на училището. Поставянето на учениците в центъра на образователния процес и превръщането им в активни участници е предизвикателство за учителите от училището ни. В тази връзка проектът предвижда повишаване на квалификацията както на преподаватели от начален етап, така и на преподаватели по общообразователни предмети в прогимназиален етап в следните направления:
– Креативно преподаване на английски език в начален етап – планираното обучение предвижда един преподавател по английски език да разшири знанията и уменията си в прилагане на различни методики при работа с малки ученици, да придобие умения за създаване на обучителни игри , за селектиране и адаптиране на песни и стихчета към нивото на малките ученици, за прилагане театрални методи и ролеви игри и да повиши уменията си в подбора на подходящи материали.
– Ефективно използване на технологии в преподаване на английски език и общообразователни предмети в начален етап -предвижда се  преподавател от начален етап да повиши знанията, уменията и самочувствието при използване на технологии в преподаването както на езика, така и на останалите предмети. Това от своя страна ще доведе до по-голям интерес и до по-лесното възприемане на учебното съдържание при малките ученици.
– Използване на технологии при преподаване на общообразователни предмети в прогимназиален етап – планираното обучение предвижда  преподавател по математика в прогимназиален етап да усвои иновативни техники и методи за използване на съвременни информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на образованието и въвеждане на иновации в образователния процес. Това е особено актуално за предмет като математиката, който често е скучен и труден за децата и ги отблъсква от училище. Участниците ще подобрят методите си за преподаване на съответния предмет от прогимназиален етап с помощта на технически средства и при работа с деца със СОП. В резултат това очакваме повишаване на интереса и съответно знанията при децата ,за които стандартното усвояване на учебен материал е трудно и демотивиращо.
– Стратегии и умения за превръщане на училището в желано от учениците място – планираното обучение цели други двама преподавателите от прогимназиален етап да придобият умения за ранно откриване на деца в риск от отпадане и възможностите за подкрепа на тези деца. Да изградят умения за създаване на интересна, творческа и сигурна среда в класната стая, за насърчаване и стимулиране мотивацията на учениците в обучението с цел задържането им в училище. Да придобият по-големи познания за това как творчеството и подобрената комуникация между учители, родители и ученици могат да бъдат ефективни съюзници в борбата с ранното напускане на училище, да усвоят различни стратегии за намаляване на стреса и предотвратяване на агресията у подрастващите.
– Структурирана образователна визита и обучителен семинар във Финландия – планира се двама преподавателите от прогимназиален етап да почерпят опит и добри практики от педагогически посещения в училища във Финландия. Това ще насърчи стремежа към по-високо качество в преподаването и ученето, за изграждане на умения за критическо мислене у нашите ученици. Усвояването на умения за организиране на уроци на открито на места с природно, културно и историческо значение ще доведе и до по-голям интерес на учениците към преподавания материал, а възможността за срещи и обмен на добри практики с учители и директори от други европейски държави ще доведе до създаване на контакти за бъдещи съвместни проекти чрез Etwinning платформата и междуучилищни проекти по Еразъм+
С повишаване на знанията, уменията и нагласите си и подобряване на използваните досега методи в работата и овладяване на нови такива, очакваме преподавателите да придобият и в последствие да предадат на своите колеги и ученици повече увереност и самочувствие на европейски граждани.
Предвижда се проектът да има широко въздействие върху целия педагогически екип, учениците и родителите от ОУ“Христо Ботев“. Най-важни за нас са учениците и ние очакваме те да повишат мотивацията си, да участват в учебния процес равноправно, използвайки новите технологии, което ще доведе до премахване на скуката и еднообразието в класната стая. Очакваме и намаляване на броя на застрашените от отпадане ученици.

 • октомври 2020
  П В С Ч П С Н
  « май    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  

 • Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.