ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА УСПЕШНО И ЖЕЛАНО УЧИЛИЩЕ 2017-1-BG01-KA101-036068

.

Резултати от процедура за подбор

До 5.06.2017г. са постъпили  4 заявления за участие в квалификационни курсове по проект по програмата Еразъм „ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА УСПЕШНО И ЖЕЛАНО УЧИЛИЩЕ“

Комисия в състав:

 1. Мария Пенсова
 2. Ана Боргоджийска
 3. Янка Арлашка

разгледа постъпилите заявления. Всички желаещи отговарят на обявените критерии.

За участие в квалификационните курсове комисията определи.

 1. Моника Косова
 2. Милена Лесова
 3. Мария Домовчийска
 4. Веселина Гаджева

ПОКАНА

за участие в процедура за подбор

Във връзка с изпълнение  на проект по програмата Еразъм+  „Иновативни решения за успешно и желано училище“, ОУ „Христо Ботев“ обявява процедура за подбор на участници в следните квалификационни курсове:

 1. Квалификационен курс „Креативно преподаване на английски език в начален етап“, в гр. Оксфорд, Великобритания.
 2. Квалификационен курс „Ефективно използване на технологии в преподаване на английски език в начален етап“, в гр. Скарбъро, Великобритания.
 3. Структурирана образователна визита и обучителен семинар – Хелзинки, Финландия
 4. Квалификационен курс „Използване на технологии при преподаване на общообразователни предмети (математика) в прогимназиален етап“ в гр. Кардиф, Великобритания.
 5. Квалификационен курс „Стратегии и умения за превръщане на училището в желано от учениците място“ – Барселона, Испания

Подборът ще се извърши от комисия, назначена от Директора на училището по следните критерии:

 1. Владеене на английски език, според изискването на организатора на квалификационния курс,
 2. Основни компютърни умения
 3. Опит и желание за работата с деца със СОП
 4. Желание за повишаване на квалификацията и за по-продължителна работа в организацията.
 5. Участниците трябва да работят на трудов договор в ОУ „Христо Ботев“

Учителите, желаещи да участват в процедурата по избор на участниците в проекта  могат да подадат мотивационно писмо до Директора на ОУ „Христо Ботев“ в срок до 2.06.2017г.

Мобилности по проекта

 1. Квалификационен курс „Креативно преподаване на английски език в начален етап“, в гр. Оксфорд, Великобритания.
 2. Квалификационен курс „Ефективно използване на технологии в преподаване на английски език в начален етап“, в гр. Скарбъро, Великобритания.
 3. Структурирана образователна визита и обучителен семинар – Хелзинки, Финландия
 4. Квалификационен курс „Използване на технологии при преподаване на общообразователни предмети (математика) в прогимназиален етап“ в гр. Кардиф, Великобритания.
 5. Квалификационен курс „Стратегии и умения за превръщане на училището в желано от учениците място“ – Барселона, Испания

Иновативни решения за успешно и желано училище

През 2017-2018 учебна година ОУ „Христо Ботев“ ще работи по нов проект по програма Еразъм + , финансиран от Европейския съюз – „Иновативни решения за успешно и желано училище“ – проект по ключова дейност 1

Целите на този проект са пряко свързани със Стратегията и Европейския план за развитие на училището. Поставянето на учениците в центъра на образователния процес и превръщането им в активни участници е предизвикателство за учителите от училището ни. В тази връзка проектът предвижда повишаване на квалификацията както на преподаватели от начален етап, така и на преподаватели по общообразователни предмети в прогимназиален етап в следните направления:
– Креативно преподаване на английски език в начален етап – планираното обучение предвижда един преподавател по английски език да разшири знанията и уменията си в прилагане на различни методики при работа с малки ученици, да придобие умения за създаване на обучителни игри , за селектиране и адаптиране на песни и стихчета към нивото на малките ученици, за прилагане театрални методи и ролеви игри и да повиши уменията си в подбора на подходящи материали.
– Ефективно използване на технологии в преподаване на английски език и общообразователни предмети в начален етап -предвижда се  преподавател от начален етап да повиши знанията, уменията и самочувствието при използване на технологии в преподаването както на езика, така и на останалите предмети. Това от своя страна ще доведе до по-голям интерес и до по-лесното възприемане на учебното съдържание при малките ученици.
– Използване на технологии при преподаване на общообразователни предмети в прогимназиален етап – планираното обучение предвижда  преподавател по математика в прогимназиален етап да усвои иновативни техники и методи за използване на съвременни информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на образованието и въвеждане на иновации в образователния процес. Това е особено актуално за предмет като математиката, който често е скучен и труден за децата и ги отблъсква от училище. Участниците ще подобрят методите си за преподаване на съответния предмет от прогимназиален етап с помощта на технически средства и при работа с деца със СОП. В резултат това очакваме повишаване на интереса и съответно знанията при децата ,за които стандартното усвояване на учебен материал е трудно и демотивиращо.
– Стратегии и умения за превръщане на училището в желано от учениците място – планираното обучение цели други двама преподавателите от прогимназиален етап да придобият умения за ранно откриване на деца в риск от отпадане и възможностите за подкрепа на тези деца. Да изградят умения за създаване на интересна, творческа и сигурна среда в класната стая, за насърчаване и стимулиране мотивацията на учениците в обучението с цел задържането им в училище. Да придобият по-големи познания за това как творчеството и подобрената комуникация между учители, родители и ученици могат да бъдат ефективни съюзници в борбата с ранното напускане на училище, да усвоят различни стратегии за намаляване на стреса и предотвратяване на агресията у подрастващите.
– Структурирана образователна визита и обучителен семинар във Финландия – планира се двама преподавателите от прогимназиален етап да почерпят опит и добри практики от педагогически посещения в училища във Финландия. Това ще насърчи стремежа към по-високо качество в преподаването и ученето, за изграждане на умения за критическо мислене у нашите ученици. Усвояването на умения за организиране на уроци на открито на места с природно, културно и историческо значение ще доведе и до по-голям интерес на учениците към преподавания материал, а възможността за срещи и обмен на добри практики с учители и директори от други европейски държави ще доведе до създаване на контакти за бъдещи съвместни проекти чрез Etwinning платформата и междуучилищни проекти по Еразъм+
С повишаване на знанията, уменията и нагласите си и подобряване на използваните досега методи в работата и овладяване на нови такива, очакваме преподавателите да придобият и в последствие да предадат на своите колеги и ученици повече увереност и самочувствие на европейски граждани.
Предвижда се проектът да има широко въздействие върху целия педагогически екип, учениците и родителите от ОУ“Христо Ботев“. Най-важни за нас са учениците и ние очакваме те да повишат мотивацията си, да участват в учебния процес равноправно, използвайки новите технологии, което ще доведе до премахване на скуката и еднообразието в класната стая. Очакваме и намаляване на броя на застрашените от отпадане ученици.

За контакт с нас:

Основно училище „Христо Ботев“

гр. Раковски

ул. Петър Богдан  № 48

Директор: Кремена Алексиева  GSM: 0884044334

          Зам.-директор АСД: Мария Пенсова GSM: 0884768588

                Зам.-директор УД: Мария Домовчийска GSM:0884010340

e-mail: ou_botew@abv.bg

Website: http://oubotev.bg

 • март 2019
  П В С Ч П С Н
  « юни    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031

 • Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.