Уроци

Преговор – формули

 1. Групиране на данни
 2. Хистограма и полигон
 3. Вероятност и статистическа честота
 4. Оценяване на неизвестен дял в генерална съвкупност чрез извадки.

Проект върху раздел статистика :

Елена Витанова /12б клас 2021/2022г/, помощна таблица 

Публикувано в XII клас | Коментирайте

ЗНПР

 1. Математика VIII a, VIII б, VIII в, VIII г, VIII д класове
 2. Математика XII a, XII б,XII в,XII г класове
 3. Час на класа -XII б клас

Организация и провеждане на ден на Метематиката- Първи училищен конкурс „Зная цифрите на ПИ“

Отчет на дейностите 2021/2022г.

Анкета в края на учебната година

8а клас

8г клас

8д клас

Публикувано в 2021/2022 учебна година | Коментирайте

ЗНПР

 1. Математика /по новата учебна програма/ -VIIIг клас, VIIIд клас, XIa клас, XIб клас, XIв клас, XIг клас
 2. Математика /по стара учебна програма/ –  XIIa,б клас
 3. Класно ръководство – XI б клас

Самооценка

Публикувано в 2020/2021 учебна година | Коментирайте

Занимания по интереси 2019/2020

Дневник

Математика в модата

Есе на тема „Математика в модата“

Публикувано в Занимания по интереси, Начало | Коментирайте

Занимания по интереси 2018/2019 г.

Галерията съдържа 7 снимки.

Дневник Отбелязване на Деня на числото пи – 14.03.2019г.

Още галерии | Коментирайте

ЗНПР

 1. Математика /по новата учебна програма/ – IXa клас, IXб клас, Xa клас, Xб клас, Xв клас, Xг клас,
 2. Математика /по стара учебна програма/ – XIa клас, XIб клас
 3. Класно ръководство – 10б клас
Публикувано в 2019/2020 учебна година | Коментирайте

Учебни ресурси /кликни/

 1. Статистика

 2. Централни тенденции – средноаритметично, медиана, мода

 3. Квартили и петчислено представяне на данни

 4. Прави и равнини в пространството. Взаимно положение на две прави.

 5. Взаимно положение на права и равнина

 6. Ортогонално проектиране

Публикувано в X клас | Коментирайте

Учебни ресурси

Нов учебен план

 1. Логаритмична функция
 2. Логаритмуване
 3. Сравняване на логаритми
 4. Подготовка за класна работа 1
 5. Вероятности
 6. Многократни експерименти

Учебен план до 2020г.

 1. Лихва, кредит, рента

 2. Подготовка за класна работа №1

СТАТИСТИКА

 1. Работен лист №1

 2. Работна карта и урок 

 3. Теоретични основи на статистиката

 4. Емпирична функция, полигон, хистограма, кръгова диаграма

Публикувано в XI клас | Коментирайте

Домашнa работa X клас

Ирационални уравнения

Подготовка за НВО

Тест Регалия януари

Публикувано в X клас | Коментирайте

ЗНПР

 1. Математика – IXa клас, IXб клас,IXв клас, IXг клас
 2. Информационни технологии – IXa клас 2гр., IXб клас 2 гр.,IXв клас 2гр. IXг клас 2гр.
 3. Класно ръководство – IXб клас
Публикувано в 2018/2019 учебна година | Коментирайте